Kiinteistömarkkinoilla madonluvut – 84 prosenttia arvioijista sanoo markkinoiden hiljentyneen kuluvana vuonna

Keskuskauppakamarin lakimies Raisa Harju. Kuva: Liisa Takala.

Keskuskauppakamarin auktorisoiduille kiinteistöarvioijille tekemän kyselyn mukaan kiinteistömarkkina on hiljentynyt vuoden aikana selvästi. Arvioijista peräti 84 prosenttia kertoi sekä asunto- että toimitilamarkkinan hiljentyneen kuluvana vuonna. Viime vuoden kyselyssä 73 prosenttia vastanneista arvioijista katsoi markkinan hiljentyneen ja vuoden 2021 kyselyssä jopa 65 prosenttia vastanneista arvioi markkinan vilkastuneen.

Auktorisoidut kiinteistöarvioijat (AKA) ovat Keskuskauppakamarin hyväksymiä kiinteistöjen arvonmäärityksen ammattilaisia. AKA-arvioijia käytetään tyypillisesti vaativissa kiinteistö- ja toimitilakaupoissa, vakuusarvioinneissa, kiinteistösalkkujen arvonmäärityksessä sekä ositus- ja perinnönjakotilanteissa.

Keskuskauppakamarin syksyllä tehtyyn kyselyyn vastasi yli 130 auktorisoitua arvioijaa. Vastanneista kiinteistöarvioijista peräti 84 prosenttia katsoo kiinteistömarkkinan hiljentyneen kuluvan vuoden aikana. Vain kolme prosenttia vastaajista katsoo markkinan vilkastuneen ja 13 prosenttia katsoo sen pysyneen ennallaan. 

Vielä vuoden 2021 kyselyssä jopa 65 prosenttia vastaajista katsoi markkinan vilkastuneen, eli tilanne on kääntynyt muutamassa vuodessa merkittävästi.

Kyselyyn vastanneiden asuntoauktorisoitujen kiinteistöarvioijien mukaan asuntojen sijainti on entistä suuremmassa roolissa.

”Itäisessä Suomessa vapaa-ajan asuntojen kauppa ei juurikaan käy, sillä siellä sijaitsee paljon venäläisomisteisia kohteita, joissa on heikko myytävyys. Myös sijoittajakysynnän kuvataan hiljentyneen huomattavasti – yksiöt eivät tunnu edelleenkään kiinnostavan”, sanoo Keskuskauppakamarin lakimies Raisa Harju.

Toimitilamarkkinoilla kysyntää olisi erityisesti hyvillä liikepaikoilla sijaitsevista, ESG-vaatimukset täyttävistä prime-kohteista. Kyselyyn vastanneiden yleisauktorisoitujen vastauksista kävi kuitenkin ilmi, että näitä kohteita on kohtuullisen niukasti tarjolla.

Markkinoiden elpyminen vaatii näköalaa korkotason laskusta ja luottamuksen palautumista

Kotitalouksien ostohalut nujertanut korkotason nousu on painanut asuntojen hinnat laskuun. Samaan aikaan rakennusmateriaalit ovat kallistuneet merkittävästi.

Kyselyn mukaan asuntojen suuri korjausvelka ja 1960-1970-lukujen rakenneratkaisut karkottavat ostajia. Saneerattavien kohteiden rahoitus on tiukassa ja pankit edellyttävät kuntoarvioita. Kaupaksi käyvät juuri nyt 90-luvun lopun ja 2000-luvun kohteet hyviltä paikoilta.

Avoimissa vastauksissa auktorisoidut kiinteistöarvioijat korostavat, että asuntomarkkinoiden umpisolmu ei tule aukeamaan ilman korkotason laskua ja kuluttajien luottamuksen palautumista.

”Osa vastanneista oli sitä mieltä, että markkinoiden pohjakosketus on edelleen vielä saavuttamatta. Osa arvioi markkinoiden kääntyvän 2024-2025 luvun taitteessa. On kuitenkin syytä muistaa, että tilanne on hyvin erilainen eri osissa maata. Jos työpaikkoja ei ole ja muuttoliike on alueella negatiivinen, eivät edellä mainitut asiat vielä riitä markkinoiden piristymiseen”, sanoo Harju.

Keskuskauppakamarin auktorisoiduille kiinteistöarvioijille tekemä kysely toteutettiin verkkokyselynä 27.9.-4.10.2023. 

Kategoriat:Kiinteistönarviointi, Raisa Harju