Yrittäjä, näin vältät pakotteiden kiertoyritykset

Keskuskauppakamarin kansainvälisen kaupan asiantuntija Hannele Visuri. Kuva: Elmo Eklund.

Yritykset ovat kohdanneet kauppakamarien selvityksen mukaan Venäjän vastaisten pakotteiden kiertämisyrityksiä ja kesäaikaan kiertämisyritykset voivat olla kasvussa. Keskuskauppakamarin kansainvälisen kaupan asiantuntija Hannele Visuri muistuttaa, että pakotteet ovat velvoittavia ja jokaisen yrityksen on noudatettava niitä oma-aloitteisesti. Keskuskauppakamari on koonnut muistilistan yrityksille, joilla pakotteiden kiertämisyrityksiä voidaan välttää.

Kauppakamarien vientijohtajille suunnatun kyselyn mukaan 17 prosenttia vastanneista yrityksistä on kohdannut Venäjän vastaisten pakotteiden kiertämisyrityksiä. 17 prosenttia yrityksistä ei osannut arvioida, ovatko ne kohdanneet kiertämisyrityksiä. 66 prosenttia kertoi, etteivät ne olleet kokeneet kiertämisyrityksiä. Kysely kohdistettiin merkittäville vientiä harjoittaville työnantajayrityksille eri puolilta Suomea ja siihen vastasi 95 vientiyritystä.

Keskuskauppakamarin kansainvälisen kaupan asiantuntija Hannele Visuri muistuttaa, että yritysten tulee noudattaa erityistä huolellisuutta vientiprosesseissa tämänhetkisessä tilanteessa, jossa yritykset voivat kohdata pakotteiden kiertoyrityksiä.

”Yrityksenä voi olla esimerkiksi ostojen ketjutusta loppuasiakkaan häivyttämiseksi missä tahansa vaiheessa. Pakotteiden noudattamisen perusteluksi ei riitä, että yrityksen asiakas ei ole Venäjällä, vaan yrityksen tulee selvittää, minkälaisen asiakkaan kanssa yritys on tekemisissä ja varmistaa loppukäyttäjä”, sanoo Visuri.

Näillä ohjeilla pakotteiden kiertämisyrityksiä voidaan välttää

Visuri huomauttaa, että pakotteiden kiertämistä yritetään hyvinkin salakavalasti ja juuri siksi yrityksissä on oltava erityisen hereillä. Kesäkaudella on tärkeää perehdyttää mahdolliset kesätyöntekijät ja lomatuuraajat sekä muistuttaa työntekijöitä vielä yleisesti pakotteiden merkityksestä ja niiden tarkasta noudattamisesta.

”Pakotteet ovat velvoittavia, yritysten on oltava oma-aloitteisia ja aktiivisia pakotetilanteiden selvittämisessä. Yrityksissä tulisi miettiä yrityksen toimintaan sopiva pakote-compliance-prosessi ja selonottovelvollisuus suhteutetaan yrityksen resursseihin. Kaikki selvitystyö pakotevapaan liiketoiminnan takaamiseksi tulee dokumentoida ja jos yrityksissä ollaan epävarmoja, miten kuuluisi toimia, tulee yhteyttä ottaa viranomaisiin”, Visuri sanoo.

EU valmistelee parhaillaan 11. pakotepakettia, jonka tavoitteena on torjua pakotteiden kiertämistä ja EU:n pakotteiden alaisten tuotteiden päätymistä Venäjälle tukemaan sotataloutta.

”Epäilyttävästä toiminnasta tai yhteydenotosta voi ilmoittaa Tullin vihjepalveluun ja apua saa matalalla kynnyksellä suomalaisilta viranomaisilta. On hyvä muistaa, että pakotteiden rikkominen on rangaistavaa ja seuraamusvaihtoehdot ovat sakkoa tai pahimmillaan vankeutta”, Visuri päättää.

Muistilista yrityksille:

SELVITÄ: Ole oma-aloitteinen ja aktiivinen pakotetilanteen selvittämisessä. Pakotteet ovat velvoittavia.
SUUNNITTELE: Mieti yrityksen toimintaan sopiva pakote-compliance-prosessi. Selonottovelvollisuus suhteutetaan yrityksen resursseihin.
KIRJAA YLÖS: Kaikki selvitystyö pakotevapaan liiketoiminnan takaamiseksi tulee dokumentoida.
SEURAA: 11. pakotepaketti on tulossa.
KYSY: Jos olet epävarma, miten toimia, ota yhteyttä viranomaisiin.
ILMOITA: Epäilyttävästä toiminnasta tai yhteydenotoista voi ilmoittaa Tullin vihjepalveluun tai Suojelupoliisiin proliferaatiovalvonta@supo.fi.

Hannele Visuri

Asiantuntija, kansainvälinen kauppa

+358 40 736 8781

Kategoriat:Kansainväliset asiat, Vienti, Vastuullisuus, Venäjä-pakotteet, Hannele Visuri