Lunastusmenettelykoulutus 2018 – vielä voi ilmoittautua mukaan

Osakeyhtiölain 18 luvun säännöksiin perustuva lunastusprosessi on täysin omanlaisensa välimiesmenettely. Koska kysymys on osakkeiden pakkolunastuksesta, lunastusprosessin ja -tuomion korkea laatu ovat ensiarvoisen tärkeitä seikkoja. Menettelyihin osallistuvien onkin syytä tuntea perinpohjaisesti muun muassa menettelyn normipohja, hyvät käytänteet ja esteellisyyden arviointiin vaikuttavat seikat.

Osallistu kaksi iltapäivää kestävään koulutukseen ja opi, miten lunastusprosessin ja -tuomion laatu saadaan hiottua laadukkaaksi.

Käsiteltäviä aiheita ovat muun muassa osakeyhtiölain ja välimiesmenettelylain yhteensovittaminen, vakuuden suuruuden määrittäminen, käyvän hinnan määräytymisen ajankohta, näytön arviointi ja tyypillisimmät esteellisyysväitetyypit.

 

Kouluttajina toimivat:

 • Asianajaja Marko Hentunen, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy
 • Asianajaja Markus Manninen, Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy
 • Asianajaja Niina Palaja, Asianajotoimisto Magnusson Oy
 • Lunastuslautakunnan jäsen, OTT, siviili- ja kauppaoikeuden dosentti, VT Ville Pönkä, Helsingin yliopisto
 • Lunastuslautakunnan puheenjohtaja, asianajaja Pauliina Tenhunen, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy
 • Kansliapäällikkö, OTT Pekka Timonen, oikeusministeriö

Kenelle:
Koulutus sopii asiamiehille, KHT:ille, välimiehille ja välimiestehtävästä kiinnostuneille, uskottuna miehenä toimiville, sijoittajille ja yhtiöoikeusjuristeille.

Seminaarin puheenjohtajana toimii Keskuskauppakamarin lunastuslautakunnan puheenjohtaja Pauliina Tenhunen.

Paikka:
Keskuskauppakamari, Aleksanterinkatu 17, Helsinki

Osallistumismaksu:
Kauppakamarin jäsen: 950 €
Muut: 1 200 €
Maksuun lisätään alv 24 %. 

Lisätietoja tilaisuudesta: Kirsi Loikas, Keskuskauppakamari
p. 0405457451 kirsi.loikas@chamber.fi

ILMOITTAUDU

Ohjelma

Tiistai 11.12.2018

14.00 Puheenjohtaja avaa tilaisuuden

14.05 Lunastusmenettelystä yleisesti
Lunastuslautakunnan jäsen, OTT, siviili- ja kauppaoikeuden dosentti, VT Ville Pönkä, Helsingin yliopisto

Käsiteltäviä aiheita

 • lunastusmenettelyn normipohja
 • sopimusperusteisen ja osakeyhtiölain mukaisen välimiesmenettelyn erot
 • välimiesoikeuden rooli
 • kuka on aktiivinen osakkeenomistaja
 • uskotun miehen tehtävä ja asema
 • osakeyhtiölain ja välimiesmenettelylain yhteensovittaminen
 • vireilletulon ajankohta
 • lunastustuomion moittiminen osakeyhtiölain mukaan

14.50 Prosessin organisointi ja välimiesten prosessinjohto
Asianajaja Marko Hentunen, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy

Käsiteltäviä aiheita

 • järjestäytymisistunto
 • prosessiaikataulun laatiminen ja mahdollinen muuttaminen
 • sihteerin käyttäminen
 • välimiesoikeuden prosessipäätökset
 • prekluusiouhan asettaminen
 • menettelyn lopettamispäätös

15.40 Kahvi- ja verkostoitumistauko

16.00 Marko Hentusen esitys jatkuu

17.10 Lunastusmenettelyn osakeyhtiöoikeudellinen näkökulma
Kansliapäällikkö, OTT Pekka Timonen, oikeusministeriö

Käsiteltäviä aiheita

 • vakuuden suuruuden määrittäminen
 • mikä on käypä hinta ja milloin sellainen on olemassa
 • substanssiarvo, tuottoarvo ja kassavirtapohjainen arvo
 • hinnan määräytymisen ajankohta
 • edeltävien osto- ja lunastustarjousten merkitys
 • osakeyhtiölain korkosäännös
 • hintaa koskevan päätöksen merkitys kulujen ja kuluvastuun kannalta
 • sulautumiseen liittyvät erityiskysymykset

17.40 Tauko

17.55 Pekka Timosen esitys jatkuu

19.00 Ensimmäisen päivän päätös

Perjantai 14.12.2018

11.30 Lounas

12.30 Lunastusmenettelyn kulku ja lunastuslautakunnan rooli
Lunastuslautakunnan puheenjohtaja, asianajaja Pauliina Tenhunen, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy

Käsiteltäviä asioita

 • pakkolunastuksen merkitys prosessissa
 • osakkeenomistajien kuulemisvelvollisuus
 • millä perusteella välimiesoikeus valitaan
 • milloin uskottua miestä ei ole katsottu tarvittavan

13.00 Esteellisyyskysymykset välimiesmenettelyssä
Asianajaja Niina Palaja, Asianajotoimisto Magnusson Oy 

Käsiteltäviä asioita

 • normipohja
 • välimiehen esteellisyyskysymykset
 • uskotun miehen esteellisyyskysymykset
 • tyypillisimmät esteellisyysväitetyypit
 • International Bar Associationin ohjeiden merkitys
 • välitystuomion moittiminen esteellisyysperusteella

13.40 Keskustelua erilaisista esteellisyystilanteista

13.55 Kahvi- ja verkostoitumistauko

14.20 Hyvän välitystuomion tunnusmerkit
Lunastuslautakunnan jäsen, OTT, siviili- ja kauppaoikeuden dosentti Ville Pönkä, Helsingin yliopisto

Käsiteltäviä asioita

 • käsittelyratkaisut
 • näytön arviointi
 • miten kirjoitan tuomiolauselman
 • kulukysymykset
 • palkkion perusteleminen
 • muutoksenhakuohjaus

14.50  Kommenttipuheenvuoro Ville Pöngän esitykseen
Asianajaja Markus Manninen, Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy

15.30 Puheenjohtajan päätössanat

 Pidätämme oikeuden muutoksiin.