HTT

Tavarantarkastajalta edellytetään kokemusta, ammattitaitoa ja HTT-kokeen läpäisyä

Tavarantarkastajat ovat toimialansa parhaita asiantuntijoita.

 • HTT-kokeeseen voidaan hyväksyä henkilö, joka täyttää HTT-ohjesäännössä asetetut edellytykset ja hakijan toimialueella on tarvetta kyseisen alan tavarantarkastajalle.
 • Koemaksu vuonna 2019 on 140 euroa.
 • Hakemus kokeeseen
 • Hakemukseen vaadittavat liitteet
 • Hakuaika päättyy vuosittain 31.5., jonka jälkeen toimitetut hakemukset siirtyvät seuraavan vuoden hakukierrokselle.
 • HTT-koe järjestetään syksyllä. Hyväksytyt uudet tavarantarkastajat voivat aloittaa toimintansa seuraavan vuoden alussa osallistuttuaan sitä ennen perehdyttämis-/koulutustilaisuuteen.
 • Hakijoiden on huolehdittava siitä, että hakemuksessa mainitut hyväksymisryhmät vastaavat voimassa olevaa hyväksymisryhmäjaottelua Tavarantarkastajien hyväksymisryhmät 2012

Keskuskauppakamarin tavarantarkastajalautakunta hyväksyy tavarantarkastajat sekä määrittää erityisalan, jolla saa toimia. Tavarantarkastajalta edellytetään:

 • Vähintään 30 vuoden ikää.
 • Hyvämaineisuutta ja rehellisyyttä sekä itsensä ja omaisuutensa hallintaa.
 • Ammattitaitoa, puolueettomuutta sekä vähintään 10 vuoden työkokemusta alalla tutkinnon suorittamisen jälkeen, jonka lisäksi huomioidaan työtodistus ja hakemuksen liitteet.
 • Kattavaan ja laajaan hyväksymisryhmään hakevilla tulee olla vastaava työkokemus.
 • Tutkinnolla tarkoitetaan vähintään ammattikorkeakoulutasoa. Poikkeustapauksissa (suppea hyväksymisryhmä, ns. käsityöläisammatit) myös muu tutkinto hyväksytään. Kurssit eivät voi korvata puuttuvaa tutkintoa. Vaatimus tutkinnon suorittamisesta on pakollinen, jota ilman ei hyväksytä tavarantarkastajaksi.
 • Autopuolen tarkastajilta edellytetään teknisen tutkinnon suorittamista, pelkkä kaupallinen tutkinto ei riitä.
 • Tavarantarkastajaksi haluavan on suoritettava hyväksyttävästi ohjesääntöasioita käsittelevä HTT-koe.

Lisätietoja:

lakimies Raisa Harju, 09 4242 6214

lakiasiain assistentti Mari Virta, 09 4242 6262

tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@chamber.fi