LKV ja LVV

Asunnon ostaminen on usein yksityishenkilön elämän tärkein kauppa, jossa alan osaavan ammattilaisen tuki on tärkeätä.

Laillistettu kiinteistönvälittäjä LKV ja vuokrahuoneiston välittäjä LVV -nimikettä voivat käyttää vain kokeen suorittaneet henkilöt. Lisäksi rekisteröity kiinteistönvälitysliike saa käyttää LKV- ja rekisteröity vuokrahuoneiston välitysliike LVV-lyhennettä toiminimessään ja toiminnassaan. Aluehallintovirastot valvovat nimikkeiden ja lyhennysten käyttöä sekä vastaavat välitysliikkeiden rekisteröinnistä.

Vuoden 2019 kokeet

Keskuskauppakamarin nimeämä välittäjäkoelautakunta järjestää LKV- ja LVV-kokeen.
Syksyn koe järjestetään 23.11.2019. Ilmoittautuminen alkoi 26.8.2019 ja päättyi 21.10.2019 klo 16.15.

Vuoden 2020 kokeet

Kevään koe järjestetään 25.4.2020. Ilmoittautumisaika ilmoitetaan myöhemmin.

Luettelo lainsäädännöstä, kirjallisuudesta ja muusta aineistosta, johon koekysymykset perustuvat, löytyy täältä.

Ilmoittautumisen yhteydessä peritään erikseen ilmoitettava osallistumismaksu.
Tutustu myös ohjeita koetilaisuuteen -osioon.

 

Ilmoittautumis-/peruutusehdot

Ilmoittautuminen kokeeseen on sitova. Ilmoittautuminen/koeosallistuminen on mahdollista siirtää yhden kerran. Kokeen voi siirtää ainoastaan seuraavaan tulevaan koekertaan. Ilmoitus koeosallistumisen siirtämisestä on tehtävä viimeistään viikkoa ennen koepäivää. Tämän jälkeen koeosallistumisen siirtäminen ei ole mahdollista ilman lääkärintodistusta koepäivän osalta.

Mikäli sairastuminen (todistettava lääkärintodistuksella) estää osallistumisen kokeeseen, on koeosallistuminen mahdollista myös perua kokonaan. Tällöin ilmoittautujalta peritään kuitenkin ilmoittautumiseen liittyvät toimistokulut 30 €. Muut maksusuoritukset palautetaan. Sairastapauksissa lautakunta suosittelee ensisijaisesti koeosallistumisen siirtämistä seuraavaan koekertaan.

Mahdolliset erityisjärjestelyt kokeen suhteen tulee ilmoittaa Keskuskauppakamariin viimeistään viikolla 44.

 

Kokeen tulokset

Tulokset julkaistaan 1-2 kuukauden kuluttua kokeesta.

Kokeen tuloksista ilmoitetaan kaikille osallistuneille henkilökohtaisesti kirjeitse ja ne ovat nähtävillä Keskuskauppakamarin Internet-sivuilla.

Emme anna puhelimitse tietoja kokeessa saaduista pistemääristä.

 

Lisätiedot

Keskuskauppakamarin välittäjäkoelautakunta, PL 1000, 00101 Helsinki
Lakimies Jaana Tikkunen
Assistentti Anette Holmberg
P. 09 4242 6200, kokeet(at)chamber.fi