Ohjeita luku- ja vastaustekniikkaan

Välittäjäkoelautakunnan ohjeita kokeeseen

Välittäjäkokeessa kokeen suorittajan on tunnettava koemateriaaliin kuuluvat lait ja asetukset sekä niiden muutokset, jotka on julkaistu säädöskokoelmassa vähintään kahta kuukautta ennen koepäivää. Lakikirjan käytön harjoittelu ja pykäliin tutustuminen on tärkeä osa kokeeseen valmistautumista.

Kokeeseen osallistujan kannattaa huomioida vastausta kirjoittaessaan, että koeaika on LKV- kokeessa yhteensä viisi tuntia ja LVV-kokeessa yhteensä neljä tuntia. Tämän vuoksi kannattaa tutustua aluksi kaikkiin koetehtäviin huolellisesti ja ryhtyä vasta sen jälkeen vastaamaan kokeeseen. Kaikkein tärkeintä on ensin hahmottaa koetehtävässä esitetty tilanne ja siihen sisältyvät oikeudelliset kysymykset. Vastauksen kirjoittaminen kannattaa aloittaa vasta tämän jälkeen. Koeajan loppuminen ei ole tällöin vaaraksi onnistuneelle koesuoritukselle. Yleisin syy huonoihin pisteisiin on kysymyksen väärinymmärtäminen ja siten vastaaminen kysymyksiin, joita ei ole kysytty.

Koevastaustekniikka

Koetehtävät voivat olla monivalintatehtäviä ja esseetehtäviä. Jotkin tehtävät ovat sellaisia, että niihin vastataan suoraan tehtäväpaperille. Lue aina huolellisesti yleiset vastausohjeet sekä kyseisen tehtävän vastausohjeet ja toimi niiden mukaisesti.

Esseetehtävissä edellytetään perusteltuja vastauksia. Tällöin vastauksessa tulee osata analysoida kysymyksen sisältäviä juridisia ongelmia. Hyviin pisteisiin vaaditaan sovellettavan lainkohdan tietäminen. Vastauksen tekstistä pitää tällöin käydä ilmi vastaajan ymmärtäneen pykälän tai momentin sisällön ja osanneen soveltaa sitä oikein. Omaa vastausta täsmentää ja helpottaa oikean lainkohdan – pykälän ja momentin – mainitseminen vastauksessa. Oikean pykälän mainitseminen käy usein osoituksena kysymyksessä olevan ongelman tunnistamisesta. Jopa täydet pisteet voi kuitenkin saada mainitsematta lainkohtaa, jos vastauksesta muutoin käy ilmi asian ymmärtämisen lisäksi lopputulos, joka on oikein perusteltu. Lainkohdan suora kopiointi lakikirjasta vastaukseen soveltamatta sitä tapaukseen ei tuota itsessään pisteitä. Useimmiten se huonontaa vastausta. Ota siis kantaa pykälän sisältöön tapauksen perusteella.

Viittaukset KHO:n tai KKO:n päätökseen, jossa on ollut kyse vastaavanlaisesta juridisesta ongelmasta, ovat osa hyvää vastausta ja osoittavat vastaajan ymmärtäneen, mistä on kyse.

Vastaustila on maksimissaan kaksi sivua yhtä koetehtävää kohden. Vastaajan on siis mitoitettava vastauksensa sen mukaisesti myös silloin, kun koetehtävässä on useita alakohtia (a, b, c jne).