Usein kysytyt kysymykset

Milloin kokeet pidetään?

Kokeet järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Kokeet järjestetään yleensä huhti-/toukokuussa ja marras-/joulukuussa. Tarkka koepäivä ilmoitetaan täällä.

Kuinka kauan koe kestää?

LKV- koe kestää 5 tuntia. LVV-koe kestää 4 tuntia. Tarkemman koeaikataulun löydät täältä.

Miten kokeeseen ilmoittaudutaan?

Kokeeseen ilmoittaudutaan ilmoittautumisaikana. Syksyisin tämä aika on noin syyskuun toiselta viikolta noin lokakuun puoleenväliin ja keväisin helmikuun puolivälistä noin huhtikuun alkuun. Tarkistathan kuitenkin koekohtaiset ilmoittautumisajat täältä. Kokeeseen kannattaa ilmoittautua ajoissa. Emme käsittele myöhässä tulleita ilmoittautumisia. Kokeeseen ilmoittautuminen on sitova.

Ilmoittautumisen voi suorittaa ilmoittautumisaikana nettisivujemme kautta sähköisesti. Sähköiseen ilmoittautumiseen tarvitaan verkkopankkitunnukset.

Kokeeseen voi ilmoittautua myös manuaalisesti. Ilmoittautumislomake löytyy verkkosivuiltamme ilmoittautumisaikana. Lomake sekä kuitti maksetusta koesuorituksesta tulee lähettää välittäjäkoelautakunnalle osoitteeseen

Keskuskauppakamarin välittäjäkoelautakunta
PL 1000, 00101 Helsinki

Kuinka paljon koe maksaa?

Koemaksuista päätetään vuosittain. Vuonna 2020 koemaksu on LKV-kokeessa 240 € ja LVV-kokeessa 210 €.

Pitääkö kokeeseen osallistujalla olla aiempaa kokemusta kiinteistönvälitysalalta?

Kokeeseen osallistuminen ei edellytä aiempaa kokemusta alalta. Huolellinen valmistautuminen kokeeseen ja käytännön kokemus alalta kuitenkin usein edesauttavat kokeessa menestymistä.

Millä kielellä koe järjestetään?

Kokeen voi suorittaa suomen tai ruotsin kielellä. Koetta ei ole mahdollista suorittaa englanniksi.

Välittäjäkoelautakunta on tietoinen siitä, että kirjallisuusluettelo sisältää hyvin vähän ruotsinkielistä kirjallisuutta. Tämä johtuu siitä, että soveltuvaa kirjallisuutta ei ole saatavilla ruotsinkielisenä. Säädösmateriaali ja säädösten esityöt ovat saatavilla myös ruotsinkielisinä.

Onko kaikkien kiinteistönvälittäjien suoritettava koe?

Laissa kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneistonvälitysliikkeistä todetaan, että Välitysliikkeessä on oltava vastaava hoitaja, joka on velvollinen huolehtimaan siitä, että välitystoiminnassa noudatetaan hyvää välitystapaa ja että toimintaa muutoinkin harjoitetaan lainmukaisesti. Kiinteistönvälitysliikkeen vastaavalla hoitajalla on oltava kiinteistönvälittäjäkokeessa osoitettu ammattipätevyys (LKV) ja vuokrahuoneiston välitysliikkeen vastaavalla hoitajalla vuokrahuoneiston välittäjäkokeessa tai kiinteistönvälittäjäkokeessa osoitettu ammattipätevyys (LVV/LKV). Vastaavan hoitajan on lisäksi huolehdittava siitä, että välitysliikkeen jokaisessa toimipaikassa on välitystoimintaan osallistuva henkilö, jolla on edellä tarkoitettu ammattipätevyys ja että muillakin välitystoimintaan osallistuvilla henkilöillä on tehtävän edellyttämä riittävä ammattitaito.

Kokeen suorittaminen ei siis ole pakollista kaikille alalle toimijoille, mutta sen suorittaminen on hyödyllistä. Lisäksi on huomattava, että ala on itse alkanut korostamaan koulutuksen merkitystä kiinteistönvälitystoiminnassa. 

Erityisesti on syytä huomioida, että vuoden 2013 alusta voimaan astuneen lainmuutoksen perusteella välitysliikkeen jokaisessa toimipaikassa välitystehtäviä suorittavista vähintään puolella on LKV/LVV-tutkinto 1.1.2016 alkaen.

Kuinka paljon kokeeseen pitää lukea?

Kokeeseen valmistautuminen on yksilöllistä. Kokeen vaativuudesta kertoo kuitenkin se, että välittäjäkokeen on viime vuosien aikana läpäissyt keskimäärin 34 – 37 % kokeeseen osallistuneista.

Hyvän kuvan kokeen sisällöstä ja oman osaamisen tasosta saa tutustumalla aikaisemmin pidettyihin kokeisiin ja niiden arvosteluperusteisiin, jotka löytyvät täältä.

Kirjallisuusluettelossa mainittuun kirjallisuuteen tutustumisen lisäksi lakikirjan käytön harjoittelu ja pykäliin tutustuminen ovat tärkeä osa kokeeseen valmistautumista.

Lisätietoa luku- ja vastaustekniikasta löydät täältä.

Mitä materiaalia voin ottaa mukaan kokeeseen?

Kokeessa saa olla mukana vain

  • kirjoitusvälineet (ei paperia; järjestäjä toimittaa vastauspaperit) ja laskin (ei puhelin)
  • eväitä, mahdolliset lääkkeet, korvatulpat
  • lakikirjat tai puhdasta säädösmateriaalia tulosteina (muun materiaalin käyttämisestä seuraa koesuorituksen hylkäys).

On kokelaan omalla vastuulla huolehtia siitä, että hänellä on tentissä mukanaan tarvittava säädösaineisto siltä osin kuin se ei sisälly hänen käyttämäänsä lakikirjateokseen.

Mitä merkintöjä voin tehdä kokeeseen mukaan otettavaan lakikirjaan?

Sallittuja merkintöjä tenttitilaisuuteen tuotavissa lakikirjoissa ja säädöskokoelman irtokappaleissa sekä niiden valojäljennöksissä tai tulosteissa ovat ainoastaan alle- ja päälleviivaukset ja säädösten muutoksiin liittyvät säädöskokoelmanumerot. Lakikirjan voi liputtaa siten, että kokelas löytää helposti etsimänsä lainkohdan. Lappuihin saa kirjoittaa esimerkiksi avainsanan tai lainnimen, joka helpottaa tietyn kohdan löytymistä.

Mitä eroa on LKV:llä ja LVV:llä?

Nimikettä kiinteistönvälittäjä tai lyhennystä LKV saa käyttää vain henkilö, joka on suorittanut LKV-kokeen. Nimikettä vuokrahuoneiston välittäjä tai asunnon välittäjä saa käyttää vain LKV- tai LVV-kokeen suorittanut henkilö. Myös rekisteröity kiinteistönvälitysliike saa käyttää lyhennystä LKV ja rekisteröity vuokrahuoneiston välitysliike lyhennystä LVV toiminimessään ja toiminnassaan.

Välittäjäkokeissa LVV-koe on LKV-koetta suppeampi ja koe keskittyy pääasiassa vuokranvälitystoimintaan.

Kuinka kauan LKV/LVV-pätevyys on voimassa? Pitääkö se uusia tietyin väliajoin?

Tämänhetkisen lainsäädäntömme mukaan pätevyys on elinikäinen eikä pätevyyttä tarvitse uusia.

Kuka valvoo kenellä LKV/LVV-pätevyys on? (Mikä on Keskuskauppakamarin rooli?)

Keskuskauppakamari järjestää LKV- ja LVV-kokeet. Keskuskauppakamari ei valvo kiinteistönvälittäjiä. Kiinteistönvälitys- ja vuokrahuoneiston välitysliikkeitä valvovat aluehallintovirastot. Aluehallintovirastoissa välitysliikkeitä koskevia asioita hoidetaan kilpailu- ja kuluttajaosastolla.

Välitysliikkeiden on ennen toimintansa aloittamista rekisteröidyttävä aluehallintoviraston välitysliikerekisteriin. Aluehallintovirastosta voi kysyä välitysliikkeiden vastaavien hoitajien nimiä ja sitä onko aluehallintovirasto määrännyt liikkeelle hallinnollisia seuraamuksia. Vuokrahuoneiston- ja kiinteistönvälitysliikkeiden välitystoiminnassa havaituista lainvastaisuuksista voi tehdä aluehallintovirastolle toimenpidepyynnön. Tarvittaessa aluehallintovirasto voi määrätä hallinnollisen seuraamuksen välitysliikkeelle toimenpidepyynnön johdosta. Aluehallintovirasto valvoo myös välitysliikkeiden toiminnan lainmukaisuutta tekemällä valvontakäyntejä liikkeisiin. Lisätietoa www.avi.fi

Suomen Kiinteistönvälittäjäliitto ry (SKVL) valvoo aluehallintoviraston ohella jäsenyritystensä toimintaa ja edellyttää, että jäsenyritykset toimivat välityslainsäädännön ja hyvän välitystavan mukaisesti. Asiakas voi halutessaan tehdä kirjallisen valituksen välitysliikkeen toiminnasta SKVL:lle. SKVL:n sääntöjen mukaan eettisen toiminnan valiokunta käsittelee liiton jäsenistä tehdyt valitukset. Lisätietoa www.skvl.fi