Lausunnot

Kauppakamarit ja keskuskauppakamari vaikuttavat yhdessä talous-, vero- ja elinkeinopolitiikkaan sekä lainsäädäntöön.

Yritysten edustajat ja  asiantuntijat vaikuttavat ja päättävät Keskuskauppakamarin valtuuskunnassa, hallituksessavaliokunnissa sekä lautakunnissa. Annamme lausuntoja ministeriöille, toimimme asiantuntijoina kuulemistilaisuuksissa, lakeja valmistelevissa työryhmissä ja laadimme kannanottoja asioissa, joilla on selkeä yhteys yritysten toimintaan ja hyvinvointiin.

Tutustu myös mainonnan eettisen neuvoston lausuntoihin.

Uusimmat lausunnot

Kaikki lausunnot