Hyvä hallinnointi ja Corporate Governance

Keskuskauppakamarin toiminnan painopisteisiin kuuluu hyvän hallinnoinnin edistäminen sekä pörssiyhtiöissä että listaamattomissa yrityksissä. Tavoitteena on hyvän hallintotavan edistäminen itsesääntelyn keinoin ilman tarpeetonta viranomaissääntelyä. Seuraamme alan kansainvälistä keskustelua ja sääntelyä, laadimme hyvästä hallinnoinnista selvityksiä ja koulutamme hallitusten jäseniä. Keskuskauppakamari on myös yksi Arvopaperimarkkinayhdistyksen perustajajäsenistä ja tukee vahvasti yhdistyksen toiminnan kehittämistä

Hyvä hallinnointitapa eli Corporate Governance on suomalaisten yritysten menestystekijä. Teemme aktiivisesti työtä sen eteen, että suomalaisilla listayhtiöillä on käytössään kansainvälisesti korkeatasoiset hyvän hallinnointitavan käytänteet. Edistämme määrätietoisesti hyvän hallinnoinnin periaatteiden juurtumista myös listaamattomiin yhtiöihin. Erinomaisten kansainvälisten verkostojemme ansiosta saamme eturintamassa tietoa alan kehityksestä

Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaa