Immateriaalioikeus

Immateriaalioikeudet (IPR) tarkoittavat tekijänoikeuksia, tavaramerkkejä, patentteja, toiminimiä ja liikesalaisuuksia. Asioita, jotka ovat yritysten liiketoiminnan keskiössä. Teknologian kehittyessä ja juridiikan kansainvälistyessä ne ovat merkittävä kilpailutekijä.

Immateriaalioikeuksia koskeva lainsäädäntö on jatkuvassa muutoksessa. Seuraamme alan kotimaisia ja kansainväliä säännöksiä sekä oikeuskäytäntöä ja vaikutamme niihin hyvissä ajoin.

Lakimies Minna Aalto-Setälä

Kauppakamareista yritykset saavat immateriaalioikeusasioissa neuvontaa ja palvelua.