MEN 25/2015: Radiokanavan Facebook-mainos

Lausunto:    MEN 25/2015                                     28.8.2015
Mainostaja: Sanoma Media Finland Oy / Radio Rock
Media:          Facebook
Päätös:         Huomautus

 

RADIOKANAVAN FACEBOOK-MAINOS

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön yksityishenkilöltä Radio Rock -radiokanavan Facebook-sivulla olleesta mainoksesta. Lausunnon pyytäjän käsityksen mukaan mainos on hyvän tavan vastainen, koska se on seksistinen.

Mainos        

Mainostajan Facebook-sivuilla on kuva moottoripyörällä ajavasta henkilöstä. Moottoripyörän runko on muotoiltu siten, että se näyttää alastomalta naiselta. Kuvan alla on teksti: ”Korporaatio moottoripyöräilee kohti auringonlaskua. Helsinki Bike Showta järjestävän Modified Motorcycle Association of Finlandin puheenjohtaja Sakari Mäkinen tänään vieraana.”

Mainostajan lausuma

Kyseessä ei ole mainos, vaan toimituksen tekemä toimituksellinen nosto aamun vieraasta. Tässä linkkinä nettisivujen postaus kokonaisuudessaan:

http://www.radiorock.fi/#!/post/557511e4537dfd0300f25234

Asia ei kuulu mainonnan eettisen neuvoston käsittelyyn.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Toimivalta

Radio Rock on kiistänyt neuvoston toimivallan ja perustellut sitä sillä, että kysymyksessä on toimituksellinen aineisto.

Mainonnan eettisen neuvoston sääntöjen 1 kohdan mukaan neuvoston tehtävänä on antaa lausuntoja siitä, onko mainontaa pidettävä eettisesti hyväksyttävänä ottaen huomioon Kansainvälisen kauppakamarin mainonnan kansainväliset perussäännöt ja muut niihin rinnastettavat säännöt.

Mainonnan eettisen neuvosto toteaa, että radiokanava “Radio Rock” on julkaissut Facebook-sivuillaan moottoripyöräaiheisen kuvan ja tekstin, jossa todetaan ”Korporaatio moottoripyöräilee kohti auringonlaskua. Helsinki Bike Showta järjestävän Modified Motorcycle Association of Finlandin puheenjohtaja Sakari Mäkinen tänään vieraana.” Radiokanavan verkkosivujen mukaan ”korporaatio” viittaa kanavalla esitettävään aamushowhun.

Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että Facebook-sivulla on ainoastaan kuva, lyhyt maininta aamushown aiheesta ja siellä haastateltavan henkilön nimi. Neuvosto toteaa, että kysymyksessä on ainakin mainokseksi tulkittava kuva ja teksti. Kuvan ja tekstin tarkoituksena on edistää sitä, että mainoksen nähneet henkilöt kuuntelisivat mainittua ohjelmaa. Koska valituksen kohteena on mainos, mainonnan eettinen neuvosto on toimivaltainen antamaan asiassa lausunnon.

Sovellettavat säännöt

Mainonnan eettisen neuvoston hyvää markkinointitapaa koskevien periaatteiden mukaan

  1. Mainos on hyvän markkinointitavan vastainen, josa) naista tai miestä käytetään katseenvangitsijana tai seksiobjektina ja sukupuolta käytetään alentavalla, väheksyvällä tai halventavalla tavalla;
    b) naista tai miestä käytetään seksiobjektina tai asiattomasti katseenvangitsijana eikä sillä ole mainostettavan tuotteen tai palvelun kanssa mitään tekemistä; tai
    c) mainoksessa on seksuaalisia vihjailuja tahi lupauksia, joilla ei ole mainostettavan tuotteen kanssa mitään tekemistä.
  2. Mainos on hyvän markkinointitavan vastainen, jos siinä väitetään tai vihjataan, että toisen sukupuolen asema on sosiaalisesti, taloudellisesti tai kulturellisesti alempiarvoinen kuin toisen, tai jos mainoksessa ylläpidetään kaavamaista roolikäsitystä siitä, mikä on tyypillistä tai tunnusomaista naisille tai miehille tai heidän persoonallisuudelleen tai työskentelylleen.

Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinoinnin perussääntöjen 1 artiklan mukaan markkinoinnin on oltava lain ja hyvän tavan mukaista. Markkinoinnissa on otettava huomion yhteiskunnallinen ja ammatillinen vastuu asianmukaisella tavalla. Markkinoinnin perussääntöjen 2 artikla edellyttää, että markkinointi ei saa sisältää sellaista ilmaisua, ääntä tai kuvaa, jonka voidaan katsoa olevan hyvän tavan vastainen kyseisessä maassa tai kulttuurissa. Perussääntöjen 4 artiklan mukaan markkinoinnissa ei saa sallia syrjintää, joka perustuu esimerkiksi sukupuoleen.

Asian arviointi

Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että mainostajan Facebook-sivuilla julkaistussa mainoskuvassa naista käytetään katseenvangitsijana ja seksiobjektina poikkeuksellisen räikeällä tavalla. Samalla nainen esitetään alentavalla, väheksyvällä ja halventavalla tavalla. Mainoskuvan voidaan myös tulkita väittävän, että naisen asema on sosiaalisesti ja kulturellisesti alempiarvoinen kuin miehen asema.

Edellä mainituilla perusteilla mainonnan eettinen neuvosto katsoo, että mainos on neuvoston hyvää markkinointitapaa koskevien periaatteiden ja ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 1, 2 ja 4 artiklojen vastainen. Mainos on siten hyvän tavan vastainen.

Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja johtaja Tarja Heinilä-Hannikainen, varatuomari Arja Hiltunen, Partner Sirpa Juutinen, toimitusjohtaja Rainer Lindqvist ja emerituspäätoimittaja Tapani Ruokanen.

Tarja Heinilä-Hannikainen                     Paula Paloranta
puheenjohtaja                                           sihteeri