MEN 29/2015: Elokuvien esittelyfilmejä mainoskatkolla

Lausunto:    MEN 29/2015                                     28.8.2015
Mainostaja:  Discovery Networks Finland (TV5)
Media:          Televisio
Päätös:         Vapauttava lausunto

 

ELOKUVIEN ESITTELYFILMEJÄ MAINOSKATKOLLA

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön yksityishenkilöltä TV5-kanavalla esitetyistä elokuvien esittelyfilmeistä. Lausunnon pyytäjän mukaan esittelyfilmeissä on ollut raakaa väkivaltaa ja niitä on esitetty lastenohjelman mainoskatkoilla.

Mainos        

Esittelyfilmeissä on mainostettu muun muassa toimintaelokuvaa. Niissä on ollut muutama lyhyt kohtaus, joissa näyttelijöillä on ollut ase kädessään.

Mainostajan lausuma

Lähetyslistojen mukaan Babe, urhea pieni possu -elokuvan mainoskatkoilla on 20.6. esitetty American Gangster -elokuvan mainos ja seuraavan viikon elokuvia mainostava kooste, jossa on mukana elokuvat Perfect Stranger ja U-571.

Discovery Networks Finland noudattaa trailerien sijoittelussa KAVI:n ikärajoja ja on lisäksi linjannut, että aikuisille suunnattuja ohjelmamainoksia eli trailereita, jotka sisältävät toimintaa, väkivaltaa tai jännitystä ei tule sijoitella koko perheelle suunnattuihin sisältöihin vaikka trailerin sisältö ei ikärajojen puolesta sitä vaatisi. Toistaiseksi järjestelmään ei ole voitu asettaa estoja, jotka varmistaisivat, että trailereita ei vahingossakaan voi sijoittaa yllämainitulla tavalla. Linjaus on näin ollen ollut sijoittelijan vastuulla, mikäli traileri ei ole saanut K16 ikärajaa. Jos trailerissa on K16 ikäraja, sitä esitetään automaattisesti vain kello 21.00 jälkeen ja järjestelmään syötetään kellonaikarajoitus.

Kyseessä olevassa tapauksessa Discovery Networks Finland katsoo, että trailerit eivät sisällöltään ylitä K16 ikärajaa, joka rajaisi niiden esittämisen kello 21.00 jälkeiseen aikaan. Trailereita ei tästä huolimatta olisi tullut sijoittaa perhe-elokuvan mainoskatkoille, joten sijoittelussa on tapahtunut inhimillinen virhe.

Discovery Networks Finland on ottamassa käyttöön ns. ”clash code” toimintoa, jolla merkitään erikseen lasten- ja perhe-elokuvat ja estetään aikuisille suunnattujen trailerien esittäminen näiden ohjelmien mainoskatkoilla, vaikka itse trailerin sisältö ei sitä vaatisikaan KAVI:n ikärajaluokittelun puitteissa. Kun ”clash code” toiminto on käytössä, varmistutaan että kyseessä olevan tapauksen kaltaiset inhimilliset erehdykset trailerien sijoittelussa poistuvat.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinoinnin perussääntöjen 1 artiklan mukaan markkinoinnin on oltava lain ja hyvän tavan mukaista, rehellistä ja totuudenmukaista. Markkinoinnissa on otettava huomioon yhteiskunnallinen ja ammatillinen vastuu asianmukaisella tavalla. Perussääntöjen 2 artiklan mukaan markkinointi ei saa sisältää sellaista ilmaisua, ääntä tai kuvaa, jonka voidaan katsoa olevan hyvän tavan vastainen kyseisessä maassa tai kulttuurissa. Perussääntöjen 4 artiklan mukaan markkinoinnissa ei saa yllyttää väkivaltaan, laittomaan tai muutoin yhteiskunnan vastaiseen käyttäytymiseen eikä markkinoinnissa tule myöskään sallia tällaista käyttäytymistä. Perussääntöjen 18 artiklan mukaan lapsille tai nuorille kohdistetussa markkinoinnissa on noudatettava erityistä huolellisuutta. Tällaisessa viestinnässä tulee kunnioittaa myönteistä asennetta, käyttäytymistä ja elämäntapaa. Markkinointi ei saa sisältää aineistoa, joka saattaa vahingoittaa lapsia tai nuoria henkisesti, moraalisesti tai fyysisesti.

Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että myös yhden lastenohjelman tauolla esitetyissä esittelyfilmeissä on ollut toimintaelokuville tyypillistä vauhdikkuutta ja joissakin lyhytkestoisissa kohdissa näyttelijöillä on ollut myös kädessään ase. Neuvosto kiinnittää huomiota siihen, että mainostajan tulee olla huolellinen sijoittaessaan aikuisille suunnattuja esittelyfilmejä lastenohjelmien tauoille. Kysymyksessä olevissa esittelyfilmeissä ei kuitenkaan ole näytetty raakaa väkivaltaa.

Edellä mainitulla perusteella mainonnan eettinen neuvosto katsoo, että mainokset eivät kokonaisuutena arvioiden ole ICC:n markkinoinnin perussääntöjen vastaisia. Mainokset eivät siten ole hyvän tavan vastaisia.

Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja johtaja Tarja Heinilä-Hannikainen, varatuomari Arja Hiltunen, Partner Sirpa Juutinen, toimitusjohtaja Rainer Lindqvist ja emerituspäätoimittaja Tapani Ruokanen.

Tarja Heinilä-Hannikainen                    Paula Paloranta
puheenjohtaja                                           sihteeri