MEN 49/2022 Perussuomalaiset rp.

Lausunto:
49/2022
Markkinoija:
Perussuomalaiset rp.
Media:
tv
Päätös:
vapauttava
Artikla:
4 artikla - Rehellisyys
1 artikla - Perusperiaatteet

Mainonnan eettinen neuvosto

LAUSUNTOTIIVISTELMÄ: Esitetyn selvityksen perusteella mainokset ovat olleet noin viiden sekunnin mittaisia. Mainosten toteutustapa ei ole ollut hyvän tavan vastainen.

Lausuntopyyntö

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön yksityishenkilöltä Perussuomalaiset rp:n mainoksesta, jota on esitetty Fox-televisiokanavalla. Lausunnonpyytäjä perustelee lausuntopyyntöään seuraavasti:

”Elokuvan mainostauolla juustomainoksen ja Rustan mainoksen välissä välähti hyvin lyhyesti, alle 1 s, Perussuomalaisten logo ja teksti Perussuomalaiset. Aika oli niin lyhyt, että sitä ei välttämättä edes huomaa, jostain syystä vain alkaa ajatella persuja. Onko tämä mainostyyppi sallittu? Vaikuttaminen niin, ettei huomaa olevansa kohde?”

Markkinoijan vastaus

Ensisijaisesti lausuntopyyntö on jätettävä tutkimatta, sillä mainonnan eettisellä neuvostolla ei ole toimivaltaa tutkia sitä. Lausuntopyynnössä on kyse Perussuomalaisten poliittisesta mainonnasta.

Toissijaisesti Perussuomalaisten poliittinen mainonta ei ole hyvän markkinointitavan vastaista.

Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinointisääntöjen soveltamisalaa koskien säännöistä ilmenee, että markkinointisääntöjä ei ole tarkoitettu sovellettavaksi sellaiseen sisältöön, jonka tarkoitus ei ole kaupallinen. Markkinointisääntöjä soveltaa mainonnan eettinen neuvosto, joka sääntöjensä mukaan ei ota kantaa poliittisen tai uskonnollisen mainonnan sisältöön. Markkinointisäännöt eivät siten sääntele vaalimainontaa eikä mainonnan eettinen neuvosto voi ottaa kantaa vaalimainoksen sisältöön.

Mainonnan eettinen neuvosto on päätöksessään MEN 17/2022 katsonut, ettei neuvosto ole sääntöjensä 1 kohdan mukaan toimivaltainen arvioimaan poliittisen mainonnan sisältöä. Mainonnan eettisen neuvoston toiminnan on oltava yhdenmukaista.

Mainos ei ole hyvän markkinointitavan vastainen. Mainosvideoita on ollut kolme kappaletta, joista jokainen on ollut noin viiden sekunnin mittainen. Kolmessa erillisessä mainoksessa esiintyneet kannanotot ovat olleet ”Bensan hinta alas”, ”Sähkön hinta alas” sekä ”Elämisen hinta alas”. Jokaisen lyhytvideon lopussa on Perussuomalaisten logo.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Mainonnan eettisen neuvoston toimivalta

Mainonnan eettisen neuvoston sääntöjen 1 kohdan mukaan neuvoston tehtävänä on antaa lausuntoja siitä, onko mainos tai muu menettely markkinoinnissa hyvän tavan vastaista ottaen huomioon Kansainvälisen kauppakamarin markkinointisäännöt. Neuvosto ei ota kantaa poliittisen tai uskonnollisen mainonnan sisältöön.

Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinointisäännöt 

ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 1 artiklan mukaan markkinoinnin on oltava lain ja hyvän tavan mukaista, rehellistä ja totuudenmukaista. Markkinoinnissa on otettava huomioon yhteiskunnallinen ja ammatillinen vastuu asianmukaisella tavalla. Markkinoinnissa on noudatettava hyvää liiketapaa. Markkinointi ei saa heikentää yleisön luottamusta markkinointiin.

ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 4 artiklan mukaan markkinointi tulee laatia siten, ettei kuluttajien luottamusta markkinointiin väärinkäytetä. Markkinoinnissa ei pidä pyrkiä hyötymään kuluttajien kokemattomuudesta tai tietojen puutteesta.

Asian arviointi

Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että asiassa on kysymys poliittisen mainoksen toteutustavasta, ei mainoksen sisällön arvioinnista.

Lausunnonpyytäjän mukaan television mainostauolla kahden kaupallisen mainoksen välissä on välähtänyt hyvin lyhyesti alle yhden sekunnin ajan Perussuomalaiset rp:n logo. Välähdyksenomainen esitys on lausunnonpyytäjän mukaan niin lyhyt, ettei sitä välttämättä edes huomaa, mutta katsoja alkaa ajatella mainittua puoluetta.

Perussuomalaiset ry katsoo, ettei mainonnan eettinen neuvosto ole toimivaltainen tutkimaan asiaa. Toissijaisesti se katsoo, ettei menettely ole hyvä tavan vastaista. Mainosvideoita on ollut kolme kappaletta, joista jokainen on ollut noin viiden sekunnin mittainen.

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut televisiokanavalta kysymyksessä olevat mainokset ja listat, joiden mukaan Perussuomalaiset ry:n mainosten kesto on ollut viisi sekuntia.

Esitetyn selvityksen perusteella Perussuomalaiset ry:n mainokset ovat olleet noin viiden sekunnin mittaisia. Mainitulla perusteella mainonnan eettinen neuvosto katsoo, ettei mainoksen toteutustapa ole ollut hyvän tavan vastainen.

Mainonnan eettinen neuvosto kuitenkin toteaa yleisesti, että vastaanottajan pitää tunnistaa, milloin häneen vaikutetaan.

Asian käsittelyyn ovat osallistuneet mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Päivi Romanov ja jäsenet varatuomari Pia Kumpulainen, Head of Strategic Branding & CI Caroline Lilius, Senior Advisor Tommi Pelkonen, kuluttaja-asiainneuvos Anja Peltonen, päätoimittaja Ville Pohjonen ja OTK Johanna Suurpää.

Päivi Romanov                                                               Paula Paloranta

puheenjohtaja                                                                 sihteeri

Lausunto:      MEN 49/2022

Markkinoija:  Perussuomalaiset rp.

Media:            Televisio (Fox-kanava)

Päätös:          Vapauttava lausunto