MEN lausunto 10/2009 Muu hyvän tavan vastaisuus, lapsille sopimaton mainonta

Lausunto:
MEN 10/2009
Markkinoija:
Scanbox Entertainment Finland Oy
Media:
ulkomainos / mainos myymälässä
Päätös:
vapauttava

Mainonnan eettinen neuvosto

MAINONNAN EETTINEN NEUVOSTO

KESKUSKAUPPAKAMARI

Lausunto: 10/2009
Mainostaja: Scanbox Entertainment Finland Oy
Mainos: Ulkomainos
Annettu: Helsinki, 6.3.2009
Päätös: Vapauttava lausunto

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön kuluttajalta Saw V -elokuvan ulkomainoksesta. Lausunnonpyytäjän käsityksen mukaan mainos on pelottava tasapainoiselle keskivertokansalaiselle ja sopimaton lapsille. Raitiovaunupysäkeillä esitetyn mainoksen näkemiseltä ei voi kukaan välttyä.Mainostaja on antanut neuvostolle 17.11.2008 päivätyn vastineen. Kirjelmät ja mainosmateriaali liitettiin jutun asiakirjoihin.

Mainoksen sisältö

Mainoksessa on kuva sivusta kuvatusta miehestä, jolla on kasvoillaan ihmiskasvoinen naamari. Mainoksen ylälaidassa lukee: ”You won´t believe how it ends”. Alalaidassa lukee: “Saw V. Nyt elokuvateattereissa! www.saw5.com”.

Vastine

Mainostajan mukaan mainosmateriaali on alkuperäinen amerikkalaisen tuotantoyhtiön levittämä aineisto, jota on tullut käyttää kaikissa maissa.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 23 artiklan mukaan perussääntöjen noudattamisvelvollisuus kohdistuu markkinoijan lisäksi myös mainostoimistoon, julkaisijaan ja muihin markkinoinnin alalla toimiviin. Perussääntöjä sovelletaan myös sellaiseen markkinointiaineistoon, joka ei ole markkinoijan itsensä laatimaa. Perussääntöjen vastaista menettelyä ei siten voi perustella sillä, että markkinoinnin sisältö tai muoto on kokonaan tai osittain muiden laatima.

ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 2 artiklan mukaan markkinointi ei saa sisältää sellaista ilmaisua, ääntä tai kuvaa, jonka voidaan katsoa olevan hyvän tavan vastainen kyseisessä maassa tai kulttuurissa. Perussääntöjen 18 artiklan mukaan markkinointi ei saa sisältää aineistoa, joka saattaa vahingoittaa lapsia tai nuoria henkisesti, moraalisesti tai fyysisesti.

Mainonnan eettinen neuvosto ei ota kantaa mainoksen hyvän maun mukaisuuteen.

Mainoksessa mainostetaan kauhuelokuvaa. Mainoskuvassa on mies, jolla on kasvoillaan ihmiskasvoinen naamari. Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että mainoksen ei voida katsoa olevan erityisen pelottava. Mainitulla perusteella mainonnan eettinen neuvosto katsoo, että mainos ei ole ICC:n markkinoinnin perussääntöjen vastainen.

Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Outi Antila, varatuomari Arja Hiltunen, hallintojohtaja Pia Huhdanmäki, KTT Annukka Jyrämä, varatuomari Pirkko Mäkinen, päätoimittaja Tapani Ruokanen ja toimitusjohtaja Mika Sarimo.

Outi Antila

puheenjohtaja

Paula Paloranta

sihteeri

Katso ulkomainos tästä (PDF, 9 Mt)