MEN lausunto 13/2008 Sukupuolten välinen tasa-arvo ja muu hyvän tavan vastaisuus

MAINONNAN EETTINEN NEUVOSTO

KESKUSKAUPPAKAMARI

Lausunto: 13/2008
Mainostaja: Func Food Finland Oy
Mainos: Mainosbanneri internetsivuilla
Annettu: Helsinki, 28.3.2008
Päätös: Vapauttava lausunto

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön kuluttajalta verkkosivuston mainosbannerista. Lausunnon pyytäjän käsityksen mukaan mainos on naista esineellistävä ja mauton.

Mainostaja on antanut neuvostolle 18.3.2008 päivätyn vastineen. Kirjelmät ja mainosmateriaali liitettiin jutun asiakirjoihin.

Mainoksen sisältö

Mainoskuvassa on vähäpukeinen nainen ja teksti ”Voita Anu käyttöösi!”. Mainostajan internetsivuilta ilmenee, että mainittu ilmaisu viittaa markkinointiarpajaispalkintona annettavaan kuntovalmentajan palvelupakettiin.

Vastine

Mainostajan mukaan mainos ei riko hyvää markkinointitapaa koskevia periaatteita. Mainosbanneria klikkaamalla selviää, että kysymyksessä on markkinointiarpajaiset, jossa palkintona on Anu Kiiverin ohjaama kuukauden mittainen personal trainer -palvelupaketti. Se, että mainoksessa esiintyvällä personal trainerilla on napa paljaana, kuvaa sitä, kuinka hyvään kuntoon treenaamalla ja oikealla ravitsemuksella voi päästä. Mainoskuvalla on asiallinen yhteys palkintoon ja mainostettavaan palautumisjuomaan.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Mainonnan kansainvälisten perussääntöjen 2 artiklan mukaan mainos ei saa sisältää hyvän tavan vastaista lausumaa tai kuvallista esitystä. Perussääntöjen 4 artiklan 1 kohdan mukaan mainoksessa ei saa suvaita sukupuoleen perustuvaa syrjintää.

Mainonnan eettisen neuvoston hyvää markkinointitapaa koskevien periaatteiden 2 kohdan mukaan mainos on hyvän markkinointitavan vastainen, jos naista tai miestä käytetään katseenvangitsijana tai seksiobjektina ja sukupuolta käytetään alentavalla, väheksyvällä tai halventavalla tavalla tai jos naista tai miestä käytetään seksiobjektina tai asiattomasti katseenvangitsijana eikä sillä ole mainostettavan tuotteen tai palvelun kanssa mitään tekemistä. Periaatteiden 4 kohdan mukaan mainos ei ole hyvän markkinointitavan vastainen vain sen vuoksi, että siinä esiintyy vähäpukeisia tai alastomia ihmisiä, jos heitä ei ole kuvattu alentavalla, väheksyvällä tai halveksivalla tavalla.

Mainoksessa mainostetaan palautumisjuomaa. Mainosbannerin teksti ja kuva viittaavat markkinointiarpajaisiin. Markkinointiarpajaisten palkintona on mainoskuvassa esiintyvän kuntovalmentajan palvelupaketti kuukaudeksi. Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että naista ei ole kuvattu mainoksessa alentavalla, väheksyvällä tai halveksivalla tavalla.

Mainonnan eettinen neuvosto ei ota kantaa siihen, onko mainos hyvän maun mukainen. Mainituilla perusteilla mainonnan eettinen neuvosto katsoo, että mainos ei ole mainonnan kansainvälisten perussääntöjen tai mainonnan eettisen neuvoston hyvää markkinointitapaa koskevien periaatteiden vastainen.

Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Outi Antila, viestintäpäällikkö Tuula Laitinen, varatuomari Pirkko Mäkinen, toimitusjohtaja Mika Sarimo ja professori Liisa Uusitalo.

Outi Antila

puheenjohtaja

Paula Paloranta

sihteeri