MEN lausunto 14/2004

MAINONNAN EETTINEN NEUVOSTO
KESKUSKAUPPAKAMARI

Lausunto: 14/2004
Mainostajat: TeliaSonera Finland Oyj ja Sony Network Services Europe
Mainostettava tuote: Matkapuhelimeen ladattava palvelu
Mainos: Internet-mainoskampanja
Annettu: Helsinki, 1.10.2004

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön kuluttajalta www-sivustojen vieraskirjasivuilla julkaistavasta kampanjasta, jossa mainostetaan matkapuhelimeen ladattavaa palvelua. Lausunnon pyytäjän mielestä mainostajat ovat rikkoneet mainonnan sääntöjä lähettäessään yksityisten Internet-sivustojen vieraskirjoihin mainosviestejä ilman palvelun ylläpitäjän suostumusta. Lausuntopyynnössä on viitattu mainonnan kansainvälisten perussääntöjen artikloihin 1, 3, 12 ja 18.

Mainostajat ovat antaneet neuvostolle 30.8.2004 päivätyt vastineet. Kirjelmät ja mainosmateriaali liitettiin jutun asiakirjoihin.

Mainoksen sisältö

Mainostajat mainostavat uutta matkapuhelimeen ladattavaa viihdepalvelua (StreamMan), jonka avulla palvelun matkapuhelimeensa ladannut käyttäjä voi kuunnella musiikkia matkapuhelimella, luoda omia soittolistoja, kuunnella uutisia, lukea tietoa artisteista ja lähettää viestejä muille palvelun käyttäjille.

Mainostajat ovat lähettäneet eri Internet-sivustojen vieraskirjoihin seuraavanlaisia mainosviestejä:

”Moikka ystävät! Löysin juuri uuden kiinnostavan musiikki palvelun soneralta. Se on tosi siisti! Ja se toimii sinun kännykälläsi. Käy katsomassa osoitteessa: http://www.sonera.fi/streamman Olen erittäin innostunut tästä. Kommentteja kiitos…”

”Vau! Tämä on tosi söötti! Vaikuttaa siltä että Sony alkaa soittaa musiikkia kännyköiden avulla. www.sonera.fi/streamman tuntuu olevan ainoa laatuaan!”

Mainosviestien lähettäjinä ei ole mainittu mainostajien nimiä, vaan viestien lähettäjinä on käytetty mm. nimimerkkejä ”KOLUT”, ”Miku”, ”aerpe” ja ”Ir”.

Lausuntopyynnön mukaan mainosviestejä on lähetetty yksityishenkilöiden, urheilu- ja harrasteseurojen, ammattijärjestöjen sekä yleishyödyllisten yhdistysten (mm. Suomen Syöpäyhdistyksen) Internet-sivustojen vieraskirjoihin.

Vastine

Mainostajista TeliaSonera Finland Oyj kertoo, ettei se ole toteuttanut tai hyväksynyt ko. Internet-mainoskampanjaa. TeliaSonera Finland Oyj on liittänyt vastineeseen yhteistyökumppaninsa, Sony Network Services Europe, antaman lausunnon asiassa ja ilmoittanut yhtyvänsä lausunnossa esitettyyn.

Sony Network Services Europen mukaan mainostoimisto on suunnitellut kysymyksessä olevan Internet-mainoskampanjan. Palvelun tarjoaa kuluttajille Suomessa mainostajan yhteistyökumppani TeliaSonera Finland Oyj. Sony Network Services Europe ja TeliaSonera Finland Oyj eivät kuitenkaan ole hyväksyneet mainostoimiston suunnittelemaa markkinointikampanjan toteutustapaa. Mainoskampanja on keskeytetty heti, kun mainostajat ovat saaneet tiedon. Sony Newwork Services Europe myöntää, ettei mainoskampanja ole sopusoinnussa mainonnan kansainvälisten perussääntöjen kanssa.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Mainonnan kansainvälisten perussääntöjen 1 artiklan mukaan mainonnan on oltava lain ja hyvän tavan mukaista. Jokaista mainosta laadittaessa on pidettävä mielessä mainonnan yhteiskunnallinen vastuu ja noudatettava liike-elämässä yleisesti hyväksyttyjä rehellisen kilpailun periaatteita. Mainos ei saa heikentää yleisön luottamusta mainontaan. Perussääntöjen 12 artiklan mukaan mainoksen on oltava esitystavasta ja mainosvälineestä riippumatta selvästi tunnistettavissa mainokseksi. Perussääntöjen 18 artiklan mukaan perussääntöjen noudattamisesta ovat vastuussa mainostaja, mainostoimisto tai muu mainonnan palveluyritys sekä julkaisija, mainosvälineen omistaja tai mainostilan luovuttaja.

Mainostajat ovat markkinoineet Internetissä Sony Network Services Europen matkapuhelimeen ladattavaa viihdepalvelua, jota TeliaSonera Finland Oyj välittää. Lähetettyjen markkinointiviestien muotoilusta syntyy sellainen vaikutelma, että ne olisivat yksityishenkilön lähettämiä viestejä.

Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että viestejä on lähetetty Internetin vieraskirjasivuille siten, etteivät viestit ole selvästi tunnistettavissa mainoksiksi. Mainokset edistävät molempien mainostajien tuotteiden menekkiä, minkä vuoksi molemmat mainostajat ovat vastuusta mainonnasta. Markkinointi on tapahtunut heidän lukuunsa.

Mainituilla perusteilla mainonnan eettinen neuvosto katsoo, että mainokset ovat mainonnan kansainvälisten perussääntöjen 1 ja 12 artiklojen vastaisia.

Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Outi Antila, kehitysjohtaja Jari Jussila, viestintäpäällikkö Tuula Laitinen, varatuomari, OTL Paavo Nikula, päätoimittaja Tapani Ruokanen ja professori Liisa Uusitalo.

Outi Antila
puheenjohtaja

Paula Paloranta
sihteeri