MEN lausunto 16/2007 Sukupuolten välinen tasa-arvo

MAINONNAN EETTINEN NEUVOSTO

KESKUSKAUPPAKAMARI

Lausunto: 16/2007
Mainostaja: NaturaMed Pharma AB
Mainos: Suoramainos
Annettu: Helsinki, 2.11.2007

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön kuluttajalta kotitalouksiin jaetusta NaturmaMed Pharman mainoksesta. Lausunnon pyytäjän käsityksen mukaan mainos on naista halventava.

Mainostaja on antanut neuvostolle 24.10.2007 päivätyn vastineen. Kirjelmät ja mainosmateriaali liitettiin jutun asiakirjoihin.

Mainoksen sisältö

Mainoslehtisessä mainostetaan Ruusujuuri EXTRA –tabletteja. Mainoslehtisessä kerrotaan, että tutkimusten mukaan ruusujuuri lisää seksuaalista halukkuutta. Mainoslehtisen takasivulla on takaa päin otettu kuva vähäpukeisesta naisesta.

Vastine

Mainostajan mukaan kyseessä on ollut testikampanja. Mainostaja on kuitenkin keskeyttänyt kampanjan, koska mainos on koettu häiritseväksi.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Mainonnan kansainvälisten perussääntöjen 4 artiklan 1 kohdan mukaan mainoksessa ei saa suvaita sukupuoleen perustuvaa syrjintää.

Mainonnan eettisen neuvoston hyvää markkinointitapaa koskevien periaatteiden 2 kohdan mukaan mainos on hyvän markkinointitavan vastainen, jos naista tai miestä käytetään katseenvangitsijana tai seksiobjektina ja sukupuolta käytetään alentavalla, väheksyvällä tai halventavalla tavalla.

Mainoksessa mainostetaan ruusujuuri-luontaistuotetta, joka mainoksen mukaan lisää naisten ja miesten seksuaalista halukkuutta. Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että nainen esitetään mainoslehtisen takasivulla katseenvangitsijana alentavalla tavalla. Suoramainontana jaettu mainoslehti on saattanut joutua myös lasten nähtäväksi.

Mainitulla perusteella mainonnan eettinen neuvosto katsoo, että mainos on mainonnan kansainvälisten perussääntöjen 4 artiklan 1 kohdan ja mainonnan eettisen neuvoston hyvää markkinointitapaa koskevien periaatteiden 2 kohdan vastainen.

Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Outi Antila, johtaja Jorma Miettinen, varatuomari Pirkko Mäkinen, päätoimittaja Tapani Ruokanen, toimitusjohtaja Mika Sarimo ja professori Liisa Uusitalo.

Outi Antila

puheenjohtaja

Paula Paloranta

sihteeri