MEN lausunto 4/2004

MAINONNAN EETTINEN NEUVOSTO
KESKUSKAUPPAKAMARI

Lausunto: 4/2004
Mainostaja: Oy Veikkaus Ab
Mainostettava tuote: Casino-arpa
Mainos: TV-mainos ”Olohuone uusiksi”
Annettu: Helsinki, 26.3.2004

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön kuluttajalta Oy Veikkaus Ab:n televisiomainoksesta. Kuluttajien mielestä mainos, jossa heitetään huonekaluja alas kerrostalohuoneiston parvekkeelta, sisältää kuvauksen hengenvaarallisesta tilanteesta.

Oy Veikkaus Ab (mainostaja) on antanut neuvostolle 4.3.2004 päivätyn vastineen. Kirjelmät ja mainosmateriaali liitettiin jutun asiakirjoihin.

Mainoksen sisältö

Mainoksessa kuvataan tilannetta, jossa nainen heittelee kerrostalohuoneistonsa parvekkeelta vanhoja huonekaluja pihalle. Lopuksi tv-ruudussa näkyy teksti: ”Rikastu odottamatta. Raaputa arpa.” Tämän jälkeen mainoksen miesääni sanoo: ”Nyt extra Casinossa kahdeksan 100 000 euron päävoittoa myynnissä rajoitetun ajan.” Viimeiseksi ruudussa näkyy Veikkauksen logo ja teksti ”suomalainen voittaa aina”.

Vastine

Vastineen mukaan mainoksen tarkoituksena on liioittelun keinoin pelkistää viesti: ”Jos voitan arvalla, voin pistää kodin uusiksi.” Mainoksen tehokeinona on käytetty kuvitteellista, karrikoitua tilannetta. Katsoja ymmärtää, ettei kysymyksessä ole todellinen tilanne.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Mainonnan kansainvälisten perussääntöjen 13 artiklan mukaan mainos ei saa sisältää kuvallista esitystä tai muuta kuvausta vaarallisesta toiminnasta tai tilanteesta, jossa turvallisuuteen tai terveyteen liittyvät seikat laiminlyödään.

Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että mainoksessa tosin kuvataan vaarallista tilannetta, mutta se on tyylillisesti siinä määrin liioiteltu, etteivät katsojat yleensä miellä tämänkaltaisia tapahtumia todellisiksi.

Mainitulla perusteella mainonnan eettinen neuvosto katsoo, ettei mainos ole mainonnan kansainvälisten perussääntöjen 13 artiklan vastainen.

Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Outi Antila, varatuomari Arja Hiltunen, kehitysjohtaja Jari Jussila, toimitusjohtaja Jari Kostamo, varatuomari, OTL Paavo Nikula ja professori Liisa Uusitalo.

Outi Antila
puheenjohtaja

Paula Paloranta
sihteeri