Yritysjohdon kansainvälisen kasvun ohjelma

Ohjelma laajentaa ja syventää yritysjohdon osaamista kansainvälistymisessä ja muuttuvan toimintaympäristön hallinnassa sekä tarjoaa työkaluja kasvun ja kansainvälistymisen johtamiseen.

Yritysjohdon kansainvälisen kasvun ohjelma

Työkaluja yrityksesi kasvun ja kansainvälistymisen johtamiseen

Yritysten kansainvälinen toimintaympäristö on muutoksessa. Poliittiset ja taloudelliset riskit ovat lisääntyneet kansainvälisillä markkinoilla. Samanaikaisesti yrityksille on avautunut uusia markkinamahdollisuuksia. Tämä asettaa erilaisia vaatimuksia yritysjohdolle. Yritysten kasvu, kansainvälistyminen ja monikulttuurisuus edellyttävät johtajalta uudenlaista taitoa ymmärtää muutosta ja toimia muuttuvissa olosuhteissa.

Keskuskauppakamarin Yritysjohdon kansainvälisen kasvun -ohjelma laajentaa ja syventää yritysjohdon osaamista kansainvälistymisessä ja muuttuvan toimintaympäristön hallinnassa. Ohjelma tarjoaa näkemyksiä kansainvälisen toimintaympäristön kehityssuunnista, jotka vaikuttavat yrityksen toimintaan ja johtamiseen.

Ohjelmassa on neljä moduulia. Niissä käsitellään kasvua ja kansainvälisyyttä eri näkökulmista, kuullaan huippuasiantuntijoita ja jaetaan käytännön yritysesimerkkejä. Ohjelman osallistujat muodostavat vertaisverkoston, josta on osallistujille hyötyä tulevaisuudessakin.

Ohjelma on suunnattu yritysten johdolle, johtoryhmiin kuuluville, tuleville johtajille, johtoryhmän jäsenille ja hallitusammattilaisille. Ohjelmaan otetaan 30 osallistujaa, paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ohjelman sisältöä uudistetaan!
Seuraava ohjelma alkaa syyskuussa 2024. Lisätietoja pian!

Lisätietoja

Mari Hakkarainen

Palvelujohtaja

+358 50 326 6770