Kuvat

Viimeisimmät artikkelit

Palkkaerojen taustalla on työn tuottavuus

Mielipidesivulla on keskusteltu naisten suosimien töiden arvostuksesta ja palkkauksesta. Naisen euro on 83 senttiä, mikä johtuu pitkälti työmarkkinoiden jakautumisesta paremmin palkattuihin miesvaltaisiin aloihin ja pienempipalkkaisiin naisvaltaisiin aloihin sekä siitä, että

Lainvalmistelu tarvitsee konsernijohtoa

Lainvalmistelun haasteet ovat viime aikoina olleet julkisen keskustelun kohteena, ja pääministerin odotetaan antavan ilmoituksen lainvalmistelun laadusta 21.2.2017. Tästä voisi päätellä, että ongelma on uusi ja liittyisi erityisesti nykyisen hallituksen toimintaan. Tosiasiassa

Saksassa puretaan byrokratiaa ja digitalisoidaan hallintoa

Saksan lainsäädännön arviointineuvosto Nationaler Normenkontrollrat juhlii 10-vuotista taivaltaan. Neuvoston merkitystä kuvaa se, että liittokansleri Angela Merkel piti 21.9.2016 järjestetyssä juhlaseminaarissa juhlapuheen, jossa hän kertasi neuvoston menestystä. Myös mediaa oli erittäin

Hallituskiintiöt eivät vie naisia yritysten johtoon

Ruotsissa on ehdotettu pörssi- ja valtionyhtiöiden hallituksille 40 prosentin naiskiintiötä. Myös Suomessa valtioneuvosto teki vuonna 2015 periaatepäätöksen sukupuolten tasapuolisen edustuksen toteutumisesta pörssiyhtiöiden hallituksissa. Periaatepäätöksen mukaan hallitus arvioi vuonna

Yhdeltä luukulta myös ympäristöasioissa?

Monissa investointihankkeissa tarvitaan lukuisia eri lupia, ja hakija joutuu asioimaan eri viranomaisten kanssa. Samaan hankkeeseen saatetaan tarvita rakennusluvan lisäksi erilaisia ympäristöllisiä lupia, kuten  ympäristönsuojelulain mukainen ympäristö, maa-aineslain mukainen maa-aineslupa

Naisen euro ei edelleenkään ole miehen euro

Tilastokeskuksen tuoreen selvityksen mukaan naisten keskiansio yksityisellä sektorilla on nyt 79 prosenttia miesten palkoista, kun kymmenen vuotta sitten luku oli 76 prosenttia. Kokoaikaisten kuukausipalkkaisten säännöllisen työajan keskiansio oli miehillä 3 974 euroa ja naisilla 3 151 euroa.

Sääntelyn purkaminen vielä pahasti kesken

Etlan ja Evan toimitusjohtaja Vesa Vihriälä totesi Talouselämässä 26/2016 julkaistussa artikkelissaan, että Juha Sipilän (kesk) hallitus on edennyt sääntelyn yksinkertaistamisessa edeltäjiensä reippaammin. Hallitusohjelmassa tosiaankin sitoudutaan vahvasti norminpurkuun. Pääosin asia

Soten valinnanvapaus perustuu avoimuuteen

Sote-uudistus on suuri muutos, johon liittyy monia haasteita. Yksi näistä liittyy siihen, miten potilas osaa valita tarpeellista ja laadukasta hoitoa. Onnistuneessa sote-uudistuksessa nämä kysymykset on ratkaistu. Sote-uudistuksen elementtejä ovat palvelulupaus ja valinnanvapaus. Yhteiskunnan

Sote-uudistus tuo palvelut kaikkien saataville

Helsingin Sanomien mielipidesivulla kannettiin 15.4.2016 huolta sote-uudistuksesta. Järjestelmää ei ilmeisesti ole riittävästi avattu julkisuudessa, jos uudistuksen periaatteeksi sovittu valinnanvapaus koetaan uhaksi. Toki muutos on suuri ja vaativa, mutta se on myös hieno mahdollisuus