Alkuperätodistus

Uusi sähköinen vientiasiakirjapalvelu

Euroopan yhteisön yleinen alkuperätodistus

Kauppakamarin myöntämää EY:n yleistä alkuperätodistusta (European Community Certificate of Origin) käytetään Euroopan yhteisön ja kolmansien maiden välisessä kaupassa. Todistus vaaditaan maihin, joiden kanssa yhteisöllä ei ole vapaakauppasopimuksia, mutta jotka tarvitsevat alkuperätodistuksen erilaisten kauppapoliittisten toimenpiteiden, kuten rajoitusten, kiintiöiden tai kieltojen oikeaan kohdentamiseen sekä ulkomaankaupan tilastointiin.

EY:n alkuperätodistus ainoastaan todistaa tavaroiden alkuperän, mutta ei anna oikeutta etuuskohteluun (vrt. tullin myöntämä EUR.1-tavaratodistus).

Alkuperätodistus on määrämuotoinen, sarjanumerolla varustettu lomake. Siihen kuuluu

  • Viejän allekirjoittama hakemuslomake
  • Tavaran mukana vientimaahan lähetettävä alkuperäiskappale
  • Jäljennöskappale viejän arkistoon.

Viejä saa omasta kauppakamaristaan todistuslomakkeita, jotka hän voi täyttää sähköisesti osoitteessa www.e-vientiasiakirjat.fi tai käyttäen tätä lomakepohjaa (DOC, 34 Kt). Lomakkeita on saatavissa kahtena kieliversiona: englanti – ranska – espanja tai englanti – ranska – arabia.

e-Vientiasiakirjat -palvelu mahdollistaa asiakirjojen nopean käsittelyn päätteeltä käsin sähköisesti ja on paikasta riippumaton. Asiakirjat ja muut dokumentit ovat tallessa ja helposti löydettävissä, sekä hyödynnettävissä pohjina uusille hakemuksille. Vahvistettavat asiakirjat lähetetään palvelun kautta kauppakamarille, jossa ne leimataan sähköisesti ja lähetetään palvelun kautta takaisin asiakkaalle. Asiakas voi tulostaa kauppakamarin hyväksymät ja leimaamat alkuperätodistukset, sekä muut vahvistettavat dokumentit itse kauppakamarin todistuslomakkeelle. Sähköinen asiointi on vaihtoehto perinteiselle tavalle ja mahdollistaa vientiasiakirjojen hoitamisen kauppakamarien kanssa sähköisiä kanavia ja tietojärjestelmiä käyttäen.

Perinteiseen tapaan (word) täytetyt lomakkeet toimitetaan kauppakamariin vahvistettaviksi, jonka jälkeen ne voidaan noutaa itse tai pyytää, että kauppakamari postittaa ne.

Ennen todistuksen täyttämistä viejän on hyvä lukea oheiset alkuperätodistusohjeet. Myös kauppakamarit neuvovat lomakkeiden täyttämisessä. Alkuperätodistusohjeet (PDF, 85 Kt)

Todistuksen normaali vahvistusmaksu on 25,- euroa ja vahvistetun lisäkopion 11,- euroa. Ohessa on voimassaolevat Vientiasiakirjojen lunastusmaksut 2016.