TOP 5 kauppaprosessit kansainvälisen kaupan toteuttamisen onnistumiseksi

Keskuskauppakamarin kauppaprosessiryhmän vienti- ja tuontiammattilaiset ovat koonneet Kauppaprosessien hallinta TOP 5 listauksen yrityksille, jotka suunnittelevat tai aloittavat kauppaa Suomen rajojen ulkopuolelle.

TOP 5 kauppaprosessit kansainvälisen kaupan toteuttamisen onnistumiseksi:

  1. Kaupan osapuolten tunteminen (Know your customer)
  2. Vientivaatimusten -ja rajoitusten selvittäminen
  3. Oman tuotteen tullinimikkeen ja alkuperän määrittäminen
  4. Oikean toimituslausekkeen INCOTERMS käyttäminen ostajan ja myyjän velvollisuuksien määrittämiseksi
  5. Vientidokumentaatiotarpeiden tarkistaminen


Alla esimerkkejä kauppaprosessiryhmän yritysten omista kokemuksista:

1. Kaupan osapuolten tunteminen (Know your customer)

Myynti seuraa tiiviisti muiden tiedonlähteiden lisäksi myös yhteistyökumppanimme nykytilannetta kysymällä, googlettamalla ja seuraamalla tiiviisti mediaa. Tällä varmistamme, että mahdolliset mainehaitat ja muutokset yhteistyökumppanin taloudellisesta tilanteesta tulevat esille ennen kuin tilanne eskaloituu.

2. Vientivaatimusten ja rajoitusten selvittäminen

Ennen lähetystä tuli tehdä tavaran ennakkotarkastus. Meillä ei ollut tietoa, että vaativat tarkastuksessa Brittistandarin mukaisen pistokkeen laitteeseen. Koska meillä oli EU-pistoke, jouduimme tilaamaan Brittipistokkeen, jotta saamme tavaran matkaan ja vaaditun tarkastustodistuksen. Eli tämän vaatimuksen vuoksi tavaran lähettäminen viivästyi.

3. Oman tuotteen tullinimikkeen ja alkuperän määrittäminen

Tästä esimerkkinä tuotteemme, johon olimme selvittäneet tullinimikkeen, jolla olemme vieneet ko. laitetta ympäri maailmaa. Tulliviranomaiset eivät ole puuttuneet nimikkeeseen, mutta näin kävi nyt Saudi-Arabiassa, jossa halusivat muuttaa nimikkeen toiseksi, koska meidän ilmoittaman nimikkeen mukaan tuote katsotaan Saudi-Arabiassa käyttötarkoitukseltaan eri tuotteeksi, joka vaatii rekisteröinnit paikalliselta viranomaistaholta. Siten muutimme nimikkeen Saudien toivomaksi nimikkeeksi, mikä ei ole kuitenkaan väärä tai harhaanjohtava.

Laatu on tärkeää ja tuotekehityksessä oli päätetty korvata vanha tuote uudenlaisella, joita tekee vain yksi toimittaja EU:n ulkopuolella. Tuote oli otettu testattavaksi ja osoittautui, että tuote oli ominaisuuksiltaan aivan huippuluokkaa kestävyydessä ja luotettavuudessa.

Siinä vaiheessa, kun oli jo päätetty ruveta tarjoamaan asiakkaille uudenlaisia tuotteita, kävi ilmi, että tuote oli niin erilainen, että tariffikoodikin oli eri. Vanhan tuotteen tuonnin 0% tulliin verrattuna uudesta maksetaan 8% tullimaksuja, joita siis ei oltu huomioitu ennen päätöksentekoa.

Jos asiakas vaatii EU:n yleistä alkuperätodistusta ja tuotteet on valmistettu useassa eri EU-maassa (projektitoimituksissa tyypillisesti on näin), on mahdollista merkitä alkuperäksi EU. Tästä saattaa koitua vääntöä sekä asiakkaan että paikallisten viranomaisten kanssa. Joiltakin asiakkailta on tullut palautetta, että alkuperä halutaan yksilöidä, koska EU antaa vääristyneen kuvan laadusta (koska laatu ei heidän mielestään ole EU:n sisällä kauttaaltaan yhtä korkea).

Etuuskohteluun oikeuttavissa tilanteissa on tullut vastaan sama ongelma. Valtuutettu viejä voi antaa alkuperänä EU:n kauppalaskuilmoituksella, mutta on ollut tilanteita, joissa vastaanottajamaan tulli ei hyväksy EU:ta alkuperänä, vaan haluaa maat eriteltävän.

EU-Algeria/Marokko PEM (art. 22) vapaakauppasopimus antaa mahdollisuuden valtuutetulle viejälle ilmoittaa etuusalkuperän delivery notella, kauppalaskun sijaan. Algerian tai Marokon tulliviranomaiset eivät kuitenkaan hyväksy ilmoitusta muuta kuin kauppalaskulla ja näin ollen asiakkaat eivät saa tullietuutta.

4. Oikean toimituslausekkeen INCOTERMS käyttäminen ostajan ja myyjän velvollisuuksien määrittämiseksi

Toimitusehto määrittelee mm kenelle vienti- & tuontiselvitysvastuut kuuluvat. Jotta suomalainen ostava yritys voi varmistua UK:sta ostettavan tavaraliikenteen vientiselvityksestä kuulumisesta myyvälle yritykselle Brexit’n siirtymäkauden jälkeen, tulee yrityksen tarkistaa toimitusehdot. Käytännössä nimittäin esim. EXW-ehto edellyttäisi ostajan vientiselvitystä, joka puolestaan edellyttää mm yhtiön rekisteröitymistä ja EORI numeron hankintaa UK:ssa.

5. Vientidokumentaatiotarpeiden tarkistaminen

Tarkistamme aina ennen uutta vientiä uudelle markkinalle mitä vientivaateita kohdemaassa on. Käytämme EU:n tietokantaa Access2Markets https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content/.

Käymme myös vuoropuhelua ostajan kanssa varmistuaksemme myös tuontimaan mahdollisista käytännöistä. Näin varmistamme sujuvan viennin ilman viivästyksiä.

Hannele Visuri

Asiantuntija, kansainvälinen kauppa

+358 40 736 8781