Naisia ennätysmäärä pörssiyhtiöiden hallituksissa ja toimitusjohtajina

Naisten osuus kaikista suomalaisten pörssiyhtiöiden hallituspaikoista nousee tänä keväänä 27 prosenttiin ja suurissa pörssiyhtiössä 33 prosenttiin, selviää Keskuskauppakamarin selvityksestä. Ennätysluvut on saavutettu ilman kiintiöitä. Lisäksi pörssiyhtiöiden toimitusjohtajien lukumäärä kasvaa seitsemään. Keskuskauppakamarin mukaan pörssiyhtiöt antavat näytön teoilla, ei niinkään sanoilla, sillä tänä keväänä ensi kertaa annetut hallituksen monimuotoisuuden periaatteet ovat monella yhtiöllä puutteelliset.

Naisten osuus pörssiyhtiöiden hallituspaikoista nousee viime vuoden 25 prosentista kahdella prosenttiyksiköllä 27 prosenttiin. Nousua tapahtuu kaikissa kokoluokissa. Suurissa yhtiöissä päästään viime vuoden 32 prosentista 33 prosentin osuuteen, keskisuurissa 26 prosentista 27 prosenttiin ja pienissä 20 prosentista 23 prosenttiin.

“Viime vuoden ennätysten rikkominen ja naisten osuuden nousu uuteen huippuunsa osoittaa itsesääntelyn toimivuutta ja kiintiöiden tarpeettomuutta. Etenkin suurien yhtiöiden luku on erittäin korkea kansainvälisestikin vertaillen. Myös pienten yritysten ottama harppaus kertoo yritysten aktiivisuudesta löytää uutta osaamista hallituksiinsa”, Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaa iloitsee.

Kehitystä viimeisen kymmenen vuoden aikana voidaan pitää huimana, sillä vuonna 2008 naisten osuus pörssiyhtiöiden hallituksissa oli ainoastaan 12 prosenttia.

”Nykyään miesjäsenen tilalle valitaan yhä useammin nainen. Jos hallituksiin uudelleen valittuja jäseniä ei oteta huomioon, naisten osuus oli jo 35 prosenttia kaikista vuonna 2017 uutena nimitetyistä hallitusjäsenistä”, lakimies Antti Turunen Keskuskauppakamarista kertoo.

Naisten osuutta pörssiyhtiöiden hallituspaikoista on edistetty pörssiyhtiöitä sitovalla hallinnointikoodilla. Siinä on vuodesta 2008 ollut suositus, että hallituksessa on oltava molempia sukupuolia. Jos näin ei ole, yhtiön on annettava asiasta julkinen selitys.

”Elinkeinoelämän itsesääntelyllä syntynyt hallinnointikoodi on lisännyt merkittävästi naisten hallituspaikkoja. Vuonna 2008, kun suositus annettiin, vain puolella pörssiyhtiöistä oli nainen hallituksessa. Nykyisin molemmat sukupuolet ovat edustettuna hallituksessa 92 prosentilla yhtiöistä”, Turunen toteaa.

Naisjohtajat lyövät ennätyksiä toimitusjohtajapaikoilla
Naisten osuus pörssiyhtiöiden toimitusjohtajista on ollut pitkään erittäin vähäinen. Leena Linnainmaan mukaan tässä on kuitenkin tapahtunut positiivinen käänne viimeisen vuoden aikana.

“Kun Hille Korhonen aloittaa kesäkuussa Nokian Renkaiden toimitusjohtajana, kasvaa naisten määrä toimitusjohtajina seitsemään. Vuonna 2014 pörssiyhtiöiden toimitusjohtajista vain yksi oli nainen”, muistuttaa Linnainmaa.

Monimuotoisuusraportoinnissa puutteita
Pörssiyhtiöiden on tänä keväänä täytynyt ensimmäistä kertaa raportoida hallituksen monimuotoisuuden periaatteet ja tavoitteensa hallituskokoonpanon sukupuolijakaumasta. Velvoite perustuu pörssiyhtiöiden hallinnointikoodiin, jonka taustalla on EU-direktiivi. Vajaat kolmekymmentä prosenttia pörssiyhtiöistä on kuitenkin jättänyt julkaisematta vaaditut periaatteet, tai niistä on puuttunut hallituksen sukupuolijakaumalle asetetut tavoitteet.

“Suomalaiset pörssiyhtiöt ovat osoittaneet teoillaan löytäneensä hallituskandidaateiksi myös naiset, mikä näkyy viime kevään ennätyksen rikkoutumisella tänäkin keväänä. Hallituksen sukupuolijakaumaa koskevien tavoitteiden kirjaaminen sanoiksi näyttää kuitenkin olevan monelle yhtiölle vaikeaa, vaikka yhtiöllä olisi hallituksessa varsin tasapainoinen sukupuolijakauma”, Linnainmaa kuvaa tilannetta.

Linnainmaan mukaan joukosta löytyy kuitenkin useita yhtiöitä, jotka ovat asettaneet itselleen varsin kunnianhimoiset tavoitteet sukupuolijakaumasta. Monet näistä yhtiöistä ovat kansainvälisiä suuryrityksiä, joilla on enemmän resursseja raportointiin.

“Tämä antaa aiheen pohtia myös alati kasvavien raportointivaatimusten järkevyyttä erityisesti pienten pörssiyhtiöiden näkökulmasta”, Linnainmaa summaa.

Lue lisää: