Missio, visio ja arvot

Missio

Keskuskauppakamarin tavoite on talouden vapaus. Teemme työtä etulinjassa, jotta Suomi voi tarjota Euroopan unionin parhaan toimintaympäristön yritystoiminnalle. Olemme näkyvä ja kuuluva vaikuttaja.

Visio

Keskuskauppakamari on kansallisesti ja kansainvälisesti arvostettu ja aktiivinen toimija strategiamme mukaisilla tehtäväalueilla. Muodostamme yhdessä kauppakamarien kanssa tehokkaan verkoston, joka tuottaa lisäarvoa jäsenille, elinkeinoelämälle ja koko suomalaiselle yhteiskunnalle.

Näemme tulevaisuuden Suomen maana, joka hyödyntää menestyksellisesti osaamisen ja kansainvälisen vuorovaikutuksen avaamat mahdollisuudet vaurastua.

Arvot

Talouden vapaus ja vastuullisuus

Keskuskauppakamari tukee työntekoa, yrittäjyyttä, tervettä kilpailua ja markkinataloutta. Yritystoimintaan kuuluu vastuu taloudellisesta hyvinvoinnista, ympäristöstä ja yhteiskunnasta.

Osaaminen

Keskuskauppakamarin osaaminen perustuu henkilöstön ja luottamushenkilöiden asiantuntemukseen sekä verkostomaiseen toimintatapaan. Onnistuminen työssä edellyttää jatkuvaa osaamisen kehittämistä, innovatiivisten toimintamallien omaksumista sekä muutosvalmiutta.

Luotettavuus

Tuotamme sidosryhmillemme luotettavaa tietoa ja laadukkaita palveluita.

Julkisten ja itsesäätelytehtävien hoitajana toimimme hyvän hallintotavan ja säännösten mukaisesti, tehokkaasti, oikeudenmukaisesti ja riippumattomasti.

Olemme kiinnostava ja luottamusta herättävä työnantaja ja hyvä yhteistyökumppani.

Olemme taloudellisesti itsenäinen ja vakavarainen.