Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi väylämaksun puolituksen jatkamisesta

Rahtilaiva ylhäältä kuvattuna. Kuvituskuva.

Liikenne- ja viestintäministeriö on 7.8.2023 pyytänyt lausuntoa otsikkoasiassa. Keskuskauppakamari kiittää lausuntomahdollisuudesta ja toteaa kantanaan seuraavaa:

Hallitusohjelman mukainen esitys väylämaksun pysyvästä puolittamisesta on Keskuskauppakamarin mielestä oikeansuuntainen toimenpide, jonka välttämättömyydestä olemme viestineet erityisesti koronakriisin yhteydessä ja sen jälkeen.

Toteamme kuitenkin, että väylämaksun pysyvä puolittaminen ei kuitenkaan sellaisenaan ole riittävä toimenpide parantamaan suomalaisten toimijoiden kilpailukykyä ja hillitsemään merenkulun kustannusten nousua, johon kohdistuu uusia paineita Fit for 55 -ilmastopaketin implementoinnin myötä. Ilmastopaketin kustannusvaikutukset merenkululle ovat suuret ja osuvat Suomeen muita EU-maita ankarammin talven sekä poikkeuksellisen pitkien EU:n sisäisten kuljetusmatkojen vuoksi. Tämän vuoksi väylämaksulain uudistamisen valmistelussa, joka tähtää syksyn 2024 talousarvioesitysprosessiin ja väylämaksun puolittamisen muuttamiseen pysyväluonteiseksi, tulisi mielestämme tehdä huolellinen arviointi mahdollisuudesta luopua väylämaksusta kokonaan. Arvioinnissa tulisi ottaa huomioon valtiontaloudellisten vaikutusten ja edellytysten ohella vaikutukset toimijoille kohdistuvaan kustannusrasitteeseen sekä meidän logistiseen ja kokonaiskilpailukykyymme. Meidän tulee kansallisesti välttää toimia, jotka lisäävät kustannuksia ja logistista takamatkaamme.

Keskuskauppakamari korostaa, että kansallisesti asetetut maksut ja verot vaikuttavat yritysten sijoittautumispäätöksiin. Väylämaksut ovat ulkomaankauppaa käyville yrityksille lisäkustannus, minkä he maksavat merirahtien yhteydessä. Suomi hyötyisi väylämaksujen pysyvästä poistamisesta, sillä se parantaisi ulkomaankauppamme tasapuolisia toimintaedellytyksiä ja kiinnostusta investoida Suomeen. Käynnissä oleva julkisen talouden tasapainottamisohjelma on tärkeä saada toteutetuksi,
mutta samaan aikaan meidän on pystyttävä huolehtimaan kansainvälisen kilpailukykymme säilyttämisestä siten, että talouskasvu vientisektoreilla on mahdollista.

Lopuksi Keskuskauppakamari peräänkuuluttaa tarvetta avoimeen ja osallistavaan valmisteluun väylämaksulain uudistamisen seuraavissa vaiheessa, jotta pystytään varmistamaan, että eri toimijoiden näkemykset tulevat laaja-alaisesti huomioitua.

Kategoriat:Liikenne, Piia Karjalainen