Kansainvälisyys ja kauppa

Kuva: Shutterstock.

KORONAVIRUS JA VIENTIMARKKINAT

Maailmanlaajuisesti viranomaiset ovat ryhtyneet tiukkoihin toimiin koronavirusta vastaan rajoittamalla erityisesti ihmisten liikkumista. Tällä on väistämättömiä vaikutuksia myös talouteen ja kansainväliseen kauppaan. Tavaroiden liikkuvuus on toistaiseksi pystytty turvaamaan poikkeusoloissakin, mutta tuotannon ja jakelun järjestämisessä on ollut haasteita. Jokaisessa maassa paikalliset viranomaiset päättävät ja linjaavat asioita sekä asettavat erilaisia rajoituksia. Paras tieto kunkin maan tilanteesta löytyy kohdemaasta. Suomalaisilla yrityksillä on mahdollisuus hyödyntää kohdemaissa toimivia Team Finland -toimijoita kuten suurlähetystöä, kunniakonsuleita ja Business Finland-edustajia tilannekuvan saamiseksi. Myös Kauppakamareiden Finncham-verkostosta löytyy kohdemaassa tietoa ja asiantuntijoita, joiden apua voi tarvittaessa kysyä.
Lisätiedot: teamfinland.fi tai finncham.fi ja Jenni Isola, Anne Hatanpää/Keskuskauppakamari.

KORONAVIRUS JA YLIVOIMAINEN ESTE

Koronavirus aiheuttaa erilaisia rajoituksia kansainväliselle kaupalle. Jossain tapauksissa voidaan harkita, onko kyseessä ylivoimainen este, jonka johdosta kauppakumppanit eivät pysty täyttämään puolin tai toisin sopimusvelvoitteita. Kauppakamarilta voidaan pyytää erityistodistuksia esimerkiksi ylivoimaisesta esteestä. Kauppakamari toteaa tällöin yrityksen pyynnöstä ainoastaan vallitsevan asioiden tilan eikä lähde ottamaan mitenkään kantaa kauppasopimusvelvoitteisiin ja niiden täyttämiseen.
Lisätiedot: Kauppakamareiden asiakirjavastaavat ja Hannele Visuri/Keskuskauppakamari.

KORONAVIRUS – KANSAINVÄLINEN KAUPPA JA TOIMITUKSET

Eri maiden viranomaiset ovat nyt sulkeneet rajojaan henkilöliikenteeltä, mutta toistaiseksi kansainväliset tavaratoimitukset on päästetty maasta toiseen. EU:n komissio on kehottanut EU-maita turvaamaan tavaraliikenteen kaikissa olosuhteissa talouden toimivuuden ja huoltovarmuuden kannalta. Kolmansien maiden eli EU:n ulkopuolisten maiden osalta rajaliikenne ratkeaa tapauskohtaisesti. Suomen kannalta on tärkeätä seurata, miten itäraja toimii Venäjän sulkiessa henkilöliikennettä sekä miten Pohjoismaiden ja Baltian rajoilla tapahtuu. Rajojen toimivuuden ohella keskeinen kysymys on myös rahtikapasiteetin riittävyys, kun lento- ja laivavuoroja perutaan. Huolintaliikkeet tiedottavat muutoksista jatkuvasti asiakkaille. Myös kauppakamarissa seurataan tilannetta.
Lisätiedot: Päivi Wood ja Timo Vuori/Keskuskauppakamari.

KORONAVIRUS JA RAHOITUS

Yritykset kohtaavat tällä hetkellä kahdenlaisia rahoitusongelmia. Ensinnäkin talouden ja kulutuksen hyytymisestä johtuen yritysten kassavirta tyrehtymässä. Tähän liittyen yrityksiä kehotetaan ottamaan yhteyttä omaan pankkiinsa. Toinen haaste liittyy vienti- ja tuontikaupan toimivuuteen toimitusten viivästyessä ja maksujärjestelyiden ollessa koetuksella. Tässäkin tapauksessa yrityksiä kehotetaan keskustelemaan oman pankkinsa kanssa. Jokaisessa pankissa on kansainvälisen kaupan rahoitusosaamista, jonka avulla mahdollisia haasteita voi yrittää voittaa. Finnvera on molemmissa tapauksissa myös keskeinen kumppani. Hallituksen erityistoimien johdosta myös Business Finland ja ELY-keskukset voivat auttaa tietyissä rahoitushaasteissa.

KORONAVIRUS JA TYÖMATKAT

Matkustamista Suomen ulkorajoilla on rajoitettu. Lähtökohtaisesti Suomeen ei voi tulla ulkomaalaisia, eikä Suomesta suositella suomalaisten matkustamista muihin maihin. Sen sijaan välttämättömät työmatka tai vastaavat pyritään sallimaan. Mitä se käytännössä tarkoittaa, ratkeaa tapauskohtaisesti. Erityisesti länsirajalla Suomen ja Ruotsin sekä Norjan kesken on ollut säännöllistä päivittäistä työmatkailua. Samoin Virosta on tullut työntekijöitä Suomeen tai jostain muusta maasta asiantuntijoita hoitamaan jotain välttämätöntä työtehtävää, laitehuoltoa tai asennustoimintaa. Mikä on sallittua ja mikä ei, ratkeaa käytännössä viranomaistulkintojen kautta. Rajavartiolaitos on antanut sisäministeriön kanssa asiasta ohjeistusta. Jos niiden pohjalta joku yksittäinen, yhteiskunnan ja talouden toimivuuden kannalta välttämättömän työmatkan kohtalo ei selviä, on syytä yrittää keskustella asiasta vastuullisten viranomaisten kanssa ennen matkan toteuttamista. Samalla on syytä muistaa, että vaikka Suomen viranomaiset sallisivat jonkun matkan, on oltava myös varmuus, miten lähtö- tai kohdemaan viranmaiset suhtautuvat asiaan. Työmatkan suorittajalla on varmastikin oltava joku todistus työnantajalta tai toimeksiantajalta, jossa tuodaan esille matkan välttämättömyys.

ATA CARNET JA KORONAVIRUKSEN AIHEUTTAMA POIKKEUSTILANNE

Eri maat ovat tehneet useita päätöksiä koronaviruksen torjumiseksi. Toimintoja on suljettu ja matkustusta on rajoitettu. Näistä syistä ATA carnet’n haltijalla voi olla vaikeuksia jälleenviedä väliaikaisesti ATA carnet’lla maahan tuotu tavara takaisin ATA carnet’n myöntäneeseen maahan.

Suomalaisten viejien ja ulkomaisten tuojien tulee ottaa yhteyttä Keskuskauppakamariin (ata@chamber.fi), mikäli ATA carnet’n voimassaoloaika on ylittymässä ja tavaraa ei voida jälleenviedä määrätyssä ajassa ATA carnet’n myöntäneeseen maahan. Pyrimme löytämään haasteisiin vastauksia tullien kanssa. Jokaisen maan tulli käsittelee ATA carnet’n käyttöön poikkeustiloissa liittyviä haasteita omasta näkökulmastaan.

Viranomaisohjeet:

https://www.raja.fi/ajankohtaista/ohjeet_rajanylitykseen
https://intermin.fi/ajankohtaista/korona/ukk-rajaliikenteen-rajoittamisesta

Lisätiedot: Timo Vuori/Keskuskauppakamari.