Muut kumppanimme

Keskuskauppakamari ja kauppakamarit tekevät tiivistä ja tapauskohtaista yhteistyötä kansainvälistä yhteistyötä niin vaikuttamisessa kuin vienninedistämisessä usean toimijan kanssa – meillä ja maailmalla.

Team Finland

Team Finland on yrityksille kansainvälistymispalveluita tarjoavien julkisten toimijoiden verkosto, jonka ytimen muodostavat BusinessFinland, Finnvera, Finnfund, Finnpartnership, Teollisuussijoitus, ELY-keskukset ja TE-toimistot sekä ulkoministeriö lähetystö- ja kunniakonsuliverkostoineen. Team Finland -verkosto pyrkii tarjoamaan yrityksille sujuvan palveluketjun neuvonnasta rahoitukseen. Keskuskauppakamari, kauppakamarit Suomessa ja Finncham-kumppanit maailmalla tekevät yhteistyötä Team Finland -toimijoiden kanssa. Tavoitteena on tarjota parhaat julkiset ja yksityiset palvelut helposti ja asiakasystävällisesti yritysten käyttöön.

Saksan ulkomaankauppakamarien AHK-verkosto

Saksan ulkomaankauppakamarien AHK-verkosto toimii 90 maassa yli 1 000 työntekijän voimin. Keskuskauppakamari on sopinut Saksan teollisuus- ja kauppakamarin DIHK:n kanssa, että myös suomalaiset yritykset voivat hyödyntää 90 maassa AHK-verkoston maksullisia palveluita, kuten markkina-analyysit, asiakashaku, laki-, talous- ja veroneuvonta sekä verkostotapahtumat. AHK-palveluiden hinnat vaihtelevat kohdemaan mukaan. Palveluiden hankinnassa on mahdollista hyödyntää Team Finland -rahoitusta. Palvelua saa saksan ja kohdemaan kielellä sekä useimmiten englanniksi. Suomessa ensiapua tarjoaa Saksalais-suomalainen kauppakamari.

Suomalais-ruotsalainen kauppakamari (FINSVE)

Suomalais-ruotsalainen kauppakamari (FINSVE) auttaa erityisesti pk-yrityksiä aloittamaan liiketoimintaansa Ruotsin markkinoilla. FINSVEllä on resursseja, osaamista ja yhteistyöverkosto, jotka mahdollistavat liiketoiminnan kehittämisen vastaamaan yrityksen tavoitteita. FINSVE auttaa käytännön asioissa, kun aloittaa vientiä Ruotsiin, haluaa kasvaa tai kehittää liiketoimintaa tai etsiä ajankohtaista tietoa tai yhteistyökumppania Ruotsista. FINSVEn tapahtumissa on mahdollisuus luoda uusia kontakteja ja vaihtaa kokemuksia muiden yritysten kanssa.

Suomalais-venäläinen kauppakamari (SVKK)

Suomalais-venäläinen kauppakamari (SVKK) on Venäjän-kaupan asiantuntijaorganisaatio, joka yhdistää suomalaisen osaamisen ja mahdollisuuksien Venäjän. SVKK:n yli 20 Venäjän-kaupan asiantuntijaa palvelevat yli 660 suomalaista ja venäläistä jäsenyritystä sekä auttavat kaikkia Venäjän-kaupasta kiinnostuneita. SVKK antaa ajantasaista ja luotettavaa tietoa Venäjän kaupasta ja liiketoimintaympäristöstä. Keskuskauppakamari tekee Venäjä-asioissa SVKK:n kanssa yhteistyötä Business Team for Russia -verkostossa yhdessä Elinkeinoelämän keskusliiton, East Office of Finnish Industriesin ja Suomen Yrittäjien kanssa.

Venäjän federaation kauppa- ja teollisuuskamari

Venäjän federaation kauppa- ja teollisuuskamari sekä Venäjän alueelliset kauppa- ja teollisuuskamarit toimivat kauppa-, tulli- ja liikenneasioissa sekä pyrkivät edistämään venäläisten yritysten kansainvälistymistä. Keskuskauppakamari ja kauppakamarit tekevät eri tavoin yhteistyötä venäläisten kauppakamarien kanssa järjestämällä yritystapaamisia sekä auttamalla käytännön ongelmissa koskien tullausta ja ulkomaankaupan asiakirjoja kuten alkuperätodistuksia.

Arktisen alueen talousyhteistyö

Arktisen alueen talousyhteistyöhön Keskuskauppakamari ja kauppakamarit osallistuvat seuraamalla Arctic Economic Councilin toimintaa sekä tekemällä yhteistyötä arktisen alueen kauppakamareiden kesken Euroarktisessa kauppakamarissa (EACC), joka on Barentsin alueen kauppakamarien yhteistyöorganisaatio. Lapin kauppakamarin toimitusjohtaja Timo Rautajoki on molempien organisaatioiden puheenjohtaja.

Vastaava asiantuntija

Hatanpää Anne

Anne Hatanpää

Yhteyspäällikkö

+358 50 3209 539