Kansainvälinen kauppakamari ICC

Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n mission on kansainvälisen kaupan ja vastuullisen yritystoiminnan edistäminen.

Kansainvälinen kauppakamari ICC kokoaa Pariisissa toimivan sihteeristön ja yli 90 kansallisen osaston kautta yritykset ja yritysjärjestöt kauppakamarit mukaan lukien tekemään yhteistyötä ja vaikuttamaan kansainvälisessä kaupassa muun muassa seuraavien painopisteiden kautta:

 • Kansainvälinen kauppa ja investoinnit
 • Verotus
 • Ympäristö, ilmasto ja energia
 • Kilpailu
 • Tullaus ja kauppamenettelyt
 • Viennin rahoitus ja maksutavat
 • Kauppakäytännöt ja sopimukset
 • Riidanratkaisu ja välimiesmenettely
 • Sähköinen liiketoiminta
 • Teollis- ja tekijänoikeudet
 • Yritysvastuu ja lahjonnanehkäisy
 • Mainonta ja markkinointi

Keskuskauppakamarin yhteydessä toimivan ICC Suomen jäseniä ovat keskeiset suomalaiset kansainvälisen kaupan yritykset, palvelun tarjoajat ja järjestöt. Suomessa ICC-jäsenyys täydentää yritysten kauppakamareiden jäsenyyttä, mikäli yritys haluaa olla tiiviimmin mukana ICC-ryhmien toiminnassa ja saada ajankohtaista markkinatietoa kansainvälisestä kaupasta ja sen pelisäännöistä.

Keskuskauppakamarin johtaja Päivi Pohjanheimo toimii myös Kansainvälisen kauppakamarin ICC Suomen maajohtajana. Kansainvälisen kauppakamarin ICC Suomen osasto ry (ICC Suomi) on juridisesti ja taloudellisesti itsenäinen rekisteröity yhdistys.

Vastaava asiantuntija

Päivi Pohjanheimo

Johtaja, kansainväliset asiat; maajohtaja, Kansainvälinen kauppakamari

+358 50 573 8494