Liikennevaliokunta

Keskuskauppakamarin liikennevaliokunnan tavoitteena on edistää sujuvaa liikennettä, Suomen eri alueiden saavutettavuutta ja kansainvälisiä yhteyksiä. Suomen kansainvälisen kilpailukyvyn turvaaminen edellyttää myös liikennejärjestelmien kehittämistä ja yritysten logistiikkakustannusten hillitsemistä. Keskuskauppakamarin liikennevaliokunnassa on mukana yritysjohtajia ja liikenneasiantuntijoita eri puolilta Suomea.Valiokuntaa kuullaan Keskuskauppakamarin laatimiin liikennettä koskeviin lausuntoihin.
Tutustu valiokunnan vaikuttamissuunnitelmaan.

Lisätietoa: Liikenteen asiantuntija Kaisa Saario, kaisa.saario(at)chamber.fi, p. 040 – 561 3597

Keskuskauppakamarin liikennevaliokunta 2017-2018

Puheenjohtaja: Johtaja, professori Jorma Mäntynen, WSP Finland Oy
Varapuheenjohtaja: Aila Orabi, Posti Oy

Jäsenet:
Satamajohtaja Hannu Asumalahti, Rauman Satama Oy
Helsinki-Vantaan lentoasemajohtaja Ville Haapasaari, Finavia Oyj
Director Land Services Finland & NE Europe Timo Hatva, Stora Enso Oyj
Johtaja Jorma Härkönen, Limowa ry
Tuotantojohtaja Jouni Jaakola, Inex Partners Oy
Toimitusjohtaja Heikki Kovanen, Kovanen Yhtiöt Oy
Toimitusjohtaja Kimmo Naski, HaminaKotka Satama Oy
Toimitusjohtaja Risto Pekola, Pekolan liikenne Oy
Toimitusjohtaja Kimmo Rahkamo, Fenniarail Oy
Hallituksen puheenjohtaja Ari Salmi, Logistikas Oy
Toimitusjohtaja Mika Salmijärvi, Keslog Oy
Logistiikkajohtaja Jussi Sarvikas, UPM-Kymmene Oyj
Viestintä- ja yhteiskuntavastuujohtaja Arja Suominen, Finnair Oyj
Logistiikkajohtaja Jari Voutilainen, Metsä Group

Liikennevaliokunnan sihteeristö :
Liikenteen neuvonantaja Samuli Haapasalo
Logistiikkapäällikkö Outi Nietola, Metsäteollisuus ry
Maankäyttö- ja liikenneasioiden päällikkö Tiina Pasuri, Helsingin seudun kauppakamari
Liikenteen asiantuntija Kaisa Saario, Keskuskauppakamari