Yritysten toimintaympäristö

Kauppakamarit vaikuttavat elinkeinopolitiikkaan alueellisesti ja Keskuskauppakamari valtakunnallisesti. Tärkeitä painopisteitä ovat liikenneväylien ylläpito ja kehittäminen, elinkeinoelämän kannalta tarkoituksenmukainen kaupunki- ja aluepolitiikka, osaavan työvoiman saatavuus ja koulutusjärjestelmän uudistaminen. Lisäksi seuraamme Suomen talouden kehitystä.

Alueen näkökulmasta elinkeinopolitiikka tarkoittaa kaikkia niitä tapoja, joilla voidaan parantaa yritysten toimintaympäristöä ja kasvuedellytyksiä. On se sitten osaavan työvoiman saatavuus, palvelut, toimintaan liittyvät säädökset tai päätöksentekokäytännöt. Suotuisat olosuhteet luovat perustan yritysten kilpailukyvylle, työllisyydelle, laadukkaille palveluille ja yritysten elinvoimaisuudelle. Yritysten sijoittumiseen Suomessa vaikuttavat eniten osaavan työvoiman saatavuus ja liikenneyhteydet.

Kuusi kymmenestä yrityksestä valitsee yrityksen sijainnin hyvien liikenneyhteyksien ja osaavan työvoiman perusteella.

Keskuskauppakauppakamarin Alueiden kilpailukyky -selvityksen tuloksiin pääset tutustumaan tästä.