Yritysten toimintaympäristö

Kauppakamarit vaikuttavat elinkeinopolitiikkaan alueellisesti ja Keskuskauppakamari valtakunnallisesti. Tärkeitä painopisteitä ovat liikenneväylien ylläpito ja kehittäminen, elinkeinoelämän kannalta tarkoituksenmukainen kaupunki- ja aluepolitiikka, osaavan työvoiman saatavuus ja koulutusjärjestelmän uudistaminen. Lisäksi seuraamme Suomen talouden kehitystä.

Alueen näkökulmasta elinkeinopolitiikka tarkoittaa kaikkia niitä tapoja, joilla voidaan parantaa yritysten toimintaympäristöä ja kasvuedellytyksiä. On se sitten osaavan työvoiman saatavuus, palvelut, toimintaan liittyvät säädökset tai päätöksentekokäytännöt. Suotuisat olosuhteet luovat perustan yritysten kilpailukyvylle, työllisyydelle, laadukkaille palveluille ja yritysten elinvoimaisuudelle.

Lue uusin Alueiden kilpailukyky 2016 -selvitys tästä.

Alueiden kilpailukyky 2016 kansi web