IT2018-ehdot helpottavat yritysten arkea ja vähentävät kustannuksia – Ehtojen päivitys on tarkoitus aloittaa syksyllä 2020

Keskuskauppakamarin lakimies Erkko Meri. Kuva: Liisa Takala.

IT2018-sopimusehtojen tarkoituksena on helpottaa sopimusten tekemistä IT-alan hankinnoissa. Ehdot on tarkoitettu käytettäviksi kotimaisissa, yritysten välisissä IT-sopimuksissa. Yleisten sopimusehtojen lisäksi olemassa on erilaisia erityisehtoja esimerkiksi valmisohjelmistojen toimituksia ja ohjelmistojen ylläpitoa varten.

Vuonna 2018 päivitetyt IT-malliehdot auttavat erityisesti sellaisia pieniä ja keskisuuria yrityksiä, joilla ei ole välttämättä osaamista ja resursseja laatia omia sopimuspohjia. Valmiit ehdot luovat turvallisen perustan IT-alan projekteissa.

”IT2018-ehdot, kuten myös ehtojen aikaisemmat versiot, ovat saavuttaneet vakiintuneen aseman tietoteknisen alan sopimuskentällä. Ehdot korostavat keskeisiä sopimisessa huomioitavia seikkoja. Valmistelutyöhön ovat osallistuneet IT-oikeuden kokeneet asiantuntijat, joilla on pitkä kokemus alan sopimuksista”, kertoo Keskuskauppakamarin lakimies Erkko Meri.

”Yleisesti hyväksytyt valmiit ehdot muodostavat luotettavan perustan, jonka varaan on hyvä rakentaa. Niiden käyttö säästää aikaa, vaivaa ja kustannuksia. Ehdot tukevat erityisesti pienempiä toimijoita. Toisaalta on muistettava, että asiakkaan ja toimittajan välisessä sopimuksessa on aina syytä huomioida myös tapauskohtaiset tarpeet ja erityisolosuhteet.”

IT-ehtojen oikeudenhaltijat seuraavat ehtojen käyttöä jatkuvasti. Ehtoja myös päivitetään säännöllisesti, jotta ne vastaisivat mahdollisimman hyvin yritysten tarpeita ja IT-alan kehitystä. Vuonna 2018 toteutetun uudistuksen taustalla oli EU:n yleinen tietosuoja-asetus, joka toi mukanaan uusia vaatimuksia.

”Nykyisten ehtojen päivitys on tarkoitus aloittaa vielä tämän vuoden aikana. Suunnittelutyö käynnistynee syksyllä 2020. Projektin tarkoituksena on parantaa ehtojen käytettävyyttä entisestään”, Meri sanoo.

IT2018-ehtojen käyttö edellyttää voimassa olevaa lisenssiä, joka on mahdollista hankkia IT-ehtojen verkkosivulta. Yritysten on tärkeää huolehtia lisenssin uusimisesta, mikäli voimassaolo on päättymässä.

IT-ehtojen hinnoittelumallia on muutettu niin, että yrityslisenssi kattaa sekä suomenkielisen että englanninkielisen version ehdoista. Lisenssin hinta on 390,00 euroa + ALV. Konsernilisenssin hinta on 1 950,00 euroa + ALV.

Käyttölisenssin ostaja on oikeutettu 40 %:n alennukseen, mikäli se kuuluu jäsenenä johonkin oikeudenhaltijaorganisaatioista.

IT-ehtojen kauppapaikka siirtyy vuoden 2020 aikana Teknologiateollisuudelta Keskuskauppakamarille.

Keskuskauppakamarin lisäksi IT-ehtojen oikeudenhaltijoina ovat Ohjelmisto- ja e-business ry, Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry, Teknologiateollisuus ry ja Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry.

Lue lisää: http://www.it-ehdot.fi/

Kategoriat:Digitalisaatio, Erkko Meri