LKV ja LVV

Asunnon ostaminen on usein yksityishenkilön elämän tärkein kauppa, jossa alan osaavan ammattilaisen tuki on tärkeätä.

Laillistettu kiinteistönvälittäjä LKV ja vuokrahuoneiston välittäjä LVV -nimikettä voivat käyttää vain kokeen suorittaneet henkilöt. Lisäksi rekisteröity kiinteistönvälitysliike saa käyttää LKV- ja rekisteröity vuokrahuoneiston välitysliike LVV-lyhennettä toiminimessään ja toiminnassaan. Aluehallintovirastot valvovat nimikkeiden ja lyhennysten käyttöä sekä vastaavat välitysliikkeiden rekisteröinnistä.

Vuoden 2017 kokeet

Keskuskauppakamarin nimeämä välittäjäkoelautakunta järjestää LKV- ja LVV-kokeen. Vuonna 2017 kevään koe järjestetään 22.4.2017. Syksyn koepäivämäärä ilmoitetaan myöhemmin.
Ilmoittautumisaika kevään kokeeseen alkaa helmikuussa ja päättyi 22.3.2017 klo 16.15.

Koekuulutus julkaistaan 2-3 kuukautta ennen koetta Keskuskauppakamarin internetsivuilla.

Luettelo lainsäädännöstä, kirjallisuudesta ja muusta aineistosta, johon koekysymykset perustuvat, julkaistaan näillä sivuilla viimeistään kaksi kuukautta ennen kokeen järjestämispäivää.

Seuraava koe

  • Seuraava koe järjestetään Helsingissä, Oulussa ja Tampereella 22. huhtikuuta 2017.
  • Ilmoittautumisaika kevään kokeeseen on käynnissä ja päättyi 22.3.2017 klo 16.15.
  • Ilmoittautumisen yhteydessä peritään erikseen ilmoitettava osallistumismaksu.
    Vuonna 2017 osallistumismaksut ovat LKV-kokeeseen 230 € ja LVV-kokeeseen 200 €.Tutustu myös ohjeita koetilaisuuteen -osioon.

Ilmoittautumis-/peruutusehdot

Ilmoittautuminen kokeeseen on sitova. Ilmoittautuminen/koeosallistuminen on mahdollista siirtää yhden kerran. Kokeen voi siirtää ainoastaan seuraavaan tulevaan koekertaan. Ilmoitus koeosallistumisen siirtämisestä on tehtävä viimeistään viikkoa ennen koepäivää. Tämän jälkeen koeosallistumisen siirtäminen ei ole mahdollista ilman lääkärintodistusta koepäivän osalta.

Mikäli sairastuminen (todistettava lääkärintodistuksella) estää osallistumisen kokeeseen, on koeosallistuminen mahdollista myös perua kokonaan. Tällöin ilmoittautujalta peritään kuitenkin ilmoittautumiseen liittyvät toimistokulut 30 €. Muut maksusuoritukset palautetaan. Sairastapauksissa lautakunta suosittelee ensisijaisesti koeosallistumisen siirtämistä seuraavaan koekertaan.

Mahdolliset erityisjärjestelyt kokeen suhteen tulee ilmoittaa Keskuskauppakamariin viimeistään viikolla 14.

 

Kokeen tulokset

Tulokset julkaistaan 1-2 kuukauden kuluttua kokeesta

  • Kokeen tuloksista ilmoitetaan kaikille osallistuneille henkilökohtaisesti kirjeitse ja ne ovat nähtävillä Keskuskauppakamarin Internet-sivuilla.

Lisätiedot

Keskuskauppakamarin välittäjäkoelautakunta, PL 1000, 00101 Helsinki
Lakimies Jaana Tikkunen
Assistentti Jenna Pitkänen
P. 09 4242 6200, kokeet(at)chamber.fi