LKV ja LVV

Asunnon ostaminen on usein yksityishenkilön elämän tärkein kauppa, jossa alan osaavan ammattilaisen tuki on tärkeätä.

Laillistettu kiinteistönvälittäjä LKV ja vuokrahuoneiston välittäjä LVV -nimikettä voivat käyttää vain kokeen suorittaneet henkilöt. Lisäksi rekisteröity kiinteistönvälitysliike saa käyttää LKV- ja rekisteröity vuokrahuoneiston välitysliike LVV-lyhennettä toiminimessään ja toiminnassaan. Aluehallintovirastot valvovat nimikkeiden ja lyhennysten käyttöä sekä vastaavat välitysliikkeiden rekisteröinnistä.

Vuoden 2016 kokeet

Keskuskauppakamarin nimeämä välittäjäkoelautakunta järjestää LKV- ja LVV-kokeen. Vuonna 2016 kevään koe järjestettiin 23.4.2016 ja syksyn koe järjestetään 12.11.2016. Ilmoittautumisaika syksyn kokeeseen päättyi 12.10.2016 klo 16.15.

Koekuulutus julkaistaan 2-3 kuukautta ennen koetta Keskuskauppakamarin internetsivuilla.

Luettelo lainsäädännöstä, kirjallisuudesta ja muusta aineistosta, johon koekysymykset perustuvat, julkaistaan näillä sivuilla viimeistään kaksi kuukautta ennen kokeen järjestämispäivää.

Seuraava koe

  • Seuraava koe järjestetään Helsingissä, Oulussa ja Tampereella 22. huhtikuuta 2017.
  • Ilmoittautumisaika kevään kokeeseen ilmoitetaan myöhemmin.
  • Ilmoittautumisen yhteydessä peritään erikseen ilmoitettava osallistumismaksu.
    Vuonna 2016 osallistumismaksut olivat LKV-kokeeseen 230 € ja LVV-kokeeseen 200 €.

Ilmoittautuminen/koeosallistuminen on mahdollista siirtää yhden kerran. Kokeen voi siirtää ainoastaan seuraavaan tulevaan koekertaan. Ilmoitus koeosallistumisen siirtämisestä on tehtävä viimeistään viikkoa ennen koepäivää. Tämän jälkeen koeosallistumisen siirtäminen ei ole mahdollista ilman lääkärintodistusta koepäivän osalta.

Tutustu myös ohjeita koetilaisuuteen -osioon.

Kokeen tulokset

Tulokset julkaistaan 1-2 kuukauden kuluttua kokeesta

  • Kokeen tuloksista ilmoitetaan kaikille osallistuneille henkilökohtaisesti kirjeitse ja ne ovat nähtävillä Keskuskauppakamarin Internet-sivuilla.

Lisätiedot

Keskuskauppakamarin välittäjäkoelautakunta, PL 1000, 00101 Helsinki
Lakimies Jaana Tikkunen
Assistentti Jenna Pitkänen
P. 09 4242 6200, kokeet(at)chamber.fi