Vientikaupan rahoituskiertue

Suomalaisilta pk-vientiyrityksiltä jää vientikauppoja toteutumatta, koska ne eivät tunne riittävästi vientikaupan rahoitusvaihtoehtoja, osoitti kesäkuussa julkaistu Finnveran, Keskuskauppakamarin ja Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n teettämä vientikaupan rahoitusbarometri. Pk-yritysten vientiosaamista vahvistaakseen Finnvera ja kauppakamarit yhteistyössä pankkien ja luottovakuuttajien kanssa käynnistävät valtakunnallisen vientikaupan rahoituskiertueen. Yli 15 aluetilaisuudessa jaetaan valituille, kasvaville ja kansainvälistyville pk-yrityksille tietoa asiasta. Kiertue käynnistyy 26.9.2018 Jyväskylästä ja kattaa syksystä 2018 ja kevääseen 2019 kaikki keskeiset kasvukeskukset Suomessa. 

Vientikaupan rahoitusbarometrin mukaan puolet suomalaisista vientiyrityksistä tekee vientikauppaa laskua vastaan ja antaa näin ostajalle maksuaikaa – joskin lyhyesti. Remburssi, pankkitakaus, luottovakuutus tai Finnveran vientitakuut tunnetaan ja hallitaan varsin heikosti pk-yrityksissä. Viidennes vientiyrityksistä ei suojaudu luottoriskeiltä lainkaan.

”Useat pk-yritykset eivät tunne tapoja suojautua luottoriskeiltä eivätkä osaa käyttää eri rahoitustapoja. Vientikauppoja jää saamatta tai yritykset pysyvät poissa vientimarkkinoilta luottoriskien pelossa”, harmittelee Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n maajohtaja, Keskuskauppakamarin johtaja Timo Vuori.

Rahoittajat, luottovakuuttajat ja kauppakamarit yhdessä lisäämässä rahoitusosaamista
Finnveran ja Keskuskauppakamarin aloitteesta toteutetaan nyt pk-ja mid cap -vientiyritysten rahoitusosaamisen vahvistamiseksi Vientikaupan rahoituskiertue, jossa ovat mukana Finnveran ja Kauppakamarien lisäksi pankeista Danske Bank, Handelsbanken, Nordea ja OP sekä luottovakuuttajat Atradius, Coface, Euler Hermes ja Tryg Garanti.

Syyskuussa käynnistyvä kiertue jatkuu aina keväälle 2019 ja kattaa ainakin seuraavat paikkakunnat:

SYKSY 2018

26.9.2018 Jyväskylä
28.9.2018 Helsinki
3.10.2018 Tampere
5.10.2018 Seinäjoki
7.11.2018 Rovaniemi
9.11.2018 Oulu
13.11.2018 Turku
21.11.2018 Lappeenranta

KEVÄT 2019

25.1.2019 Joensuu
14.2.2019 Riihimäki
14.2.2019 Rauma
27.02.2019 Kuopio

4.2.2019 Kokkola

Tarkempi ohjelma kunkin Kauppakamareiden kotisivulla. Myöhemmin alueelliset tilaisuudet on tarkoitus mahdollisesti Hämeessä, Etelä-Savossa, Kymenlaaksossa, Länsi-Uudellamaalla ja ehkä Ahvenanmaalla.

Alueellinen kauppakamari antaa tarvittaessa lisätietoja alueellisista tapahtumista, joissa on aina mukana Finnveran, pankin ja luottovakuuttajan asiantuntijat sekä yritysesimerkkejä. Maksuttomat tilaisuuden on tarkoitettu ensisijaisesti vientikaupan rahoitusosaamista ja luottoriskien suojaamista kaipaaville pk-yrityksille.

”Meillä kaikilla – pankit ja luottovakuuttajat mukaan lukien – on vahva yhteinen tahtotila edistää suomalaista vientiä ja talouskasvua. Siksi yhdessä järjestämme talkoohengessä näitä vientirahoituksen työpajoja eri puolilla maata. Menemme yritysten luo ja madallamme kynnystä, jotta voisimme saavuttaa valtakunnallisestikin julkilausutun tavoitteen lisätä pk-vientiyritysten määrää”, Finnveran toimitusjohtaja Pauli Heikkilä sekä Kansainvälisen kauppakamarin maajohtaja, Keskuskauppakamari johtaja Timo Vuori korostavat.

Vientikaupan rahoitusbarometrin toteutti Finnveran, Keskuskauppakamarin ja Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n toimeksiannosta Taloustutkimus huhti–toukokuussa 2018 internetkyselynä ja puhelinhaastatteluina. Tutkimukseen vastasi 654 suomalaista suoraa vientikauppaa tekevää yritystä. Vastaajayrityksissä viennin osuus kokonaisliikevaihdosta on 42 prosenttia ja vientiliikevaihto keskimäärin 12,7 miljoonaa euroa.

Yhteistyössä