Markkinatieto

Tuemme yrityksiä uusille markkinoille tarjoamalla asiantuntevaa maa- ja aluekohtaista markkinatietoa Suomessa ja maailmalla olevien verkostojemme kautta.

Palvelumme Suomessa

Kauppayhdistykset

Suomessa eri vientimarkkinoista kiinnostuneiden yritysten käytettävissä on Keskuskauppakamarissa toimivat 18 kahdenvälistä kauppakamaria ja kauppayhdistystä. Ne kokoavat yhteen yritykset vaihtamaan tietoa, kokemuksia ja kontakteja kohdemaasta. Ne toimivat tiiviissä yhteistyössä Team Finland-toimijoiden kanssa ja vahvistavat yritysten keskinäistä verkottumista ja muuta yhteistyötä kansainvälistymisessä

Kauppakamarin Vientikillat ja Vientiforumit

Kauppakamareissa toimii alueen vientiyritysten ja näiden kumppanien muodostamia Vientikiltoja tai vastaavia yritysryhmiä tai verkostoja, joissa vaihdetaan tietoa, kokemuksia ja kontakteja vientikaupasta, sen haasteista ja mahdollisuuksista. Voit tiedustella oman alueesi yritysryhmistä omasta kauppakamaristasi.

Enterprise Europe Network

Suomessa yritykset niiden sijaintipaikasta riippumatta voivat hyödyntää Helsingin seudun kauppakamarissa toimivan Enterprise Europe Network –toimiston palveluita. Neuvonnan lisäksi yrityksillä on mahdollisuus tehdä asiakas- ja kumppanihakuja sekä hyötyä erilaisista EU-kansainvälistymishankkeista.

Tuki maailmalla

FinnCham

Maailmalla eri vientimarkkinoilla yritysten käytettävissä on tällä hetkellä yhteensä 37 eri maissa toimivaa kahdenvälistä kauppakamarin ja Business Councilia mukaan akkreditoituun FinnCham-verkostoon, joka kokoaa kohdemaissa yhteen siellä toimivat isot ja pienet suomalaisyritykset ja muut kumppanit. FinnCham-verkosto toimii tiiviissä yhteistyössä Team Finland–toimijoiden kanssa.

AHK

Maailmalla 90 maassa yli 1000 asiantuntijan voimin toimiva Saksan kauppakamarien AHK-verkosto on myös vientiyritystemme käytettävissä. Keskuskauppakamarin ja Saksan teollisuus- ja kauppakamarin DIHK:n yhteistyösopimus takaa suomalaisille AHK-palvelut samoilla ehdoilla ja hinnoilla kuin saksalaisille yritysasiakkaille. AHK-verkosto on harkinnanarvoinen ja erilainen vaihtoehto markkinoille menoon.

Team Finland

Team Finland on yrityksille kansainvälistymispalveluita tarjoavien julkisten toimijoiden verkosto, jonka ytimen muodostavat Business Finland, Finnvera, Finnfund, Finnpartnership, Teollisuussijoitus, ELY-keskukset ja TE-toimistot sekä ulkoministeriö lähetystö- ja kunniakonsuliverkostoineen. Team Finland verkosto pyrkii tarjoamaan yrityksille sujuvan palveluketjun neuvonnasta rahoitukseen. Keskuskauppakamari, kauppakamarit Suomessa ja Finncham-kumppanit maailmalla tekevät yhteistyö Team Finland-toimijoiden kanssa. Tavoitteena tarjota parhaat julkiset ja yksityiset palvelut helposti ja asiakasystävällisesti yritysten käyttöön.

Asta Kouri

Projektipäällikkö, Kansainvälinen kauppakamari ICC Suomi

+358 50 464 6407