Osaaminen

Yrityksissä oleva kansainvälisen kaupan osaaminen on ensiarvoisen tärkeää, jotta yritys menestyy kansainvälisillä markkinoilla. Olemme aktiivisesti mukana yritysten osaamisen kehittämisessä tarjoamalla erilaisia koulutuksia, mentorointia sekä muuta neuvontaa.

Kauppakamareiden kansainvälistymispalvelut

Kansainvälistymistapahtumat ja -koulutus

Suomessa Keskuskauppakamari ja kauppakamarit järjestävät erilaisia yritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen liittyviä tapahtumia. Tarjolla on hyödyllistä tietoa ja yrityksen kansainvälistä osaamista vahvistavia koulutuksia. Teemat vaihtelevat maa- ja markkinatiedosta myynnin ja markkinoinnin kautta kansainvälisen kaupan sopimusten, toimitusten, rahoituksen ja riskien hallintaan.

Kasvuopen – Ratkaisuja kasvun haasteisiin

Kauppakamarit ovat mukana kasvuyrityksille suunnatuissa KasvuOpen-tapahtumissa, jotka vahvistavat yritysten kasvuhalua ja kasvuosaamista.

Kansainvälistymistä edistävät projektit

Kauppakamarit ovat mukana erilaisissa yritysten kasvua ja kansainvälistymistä edistämissä eurooppalaisissa, kansallisissa tai alueellisissa hankkeissa. Tiedustele oman alueesi hankkeista alueellisesta kauppakamaristasi. Löydät alueesi kauppakamarin yhteystiedot tästä

Kasvun mentorit ja neuvonta

Kauppakamarin Kv Jeesaajat yrityksen tukena

Kokeneet kansainvälisen kaupan ja kansainvälistymisen osaajat ovat Kauppakamareiden kautta yrityksen tavoitettavissa. Kauppakamarin Jeesaajat, mentorit ja muut sparraajat tarjoavat kauppakamarien jäsenyrityksille apua ja tukea kansainvälistymisen haasteissa strategiasta käytännön vientitoimiin.

Voit tiedustella alueesi jeesaajista ja mentoreista kauppakamaristasi.

Hallitusosaajat

Kauppakamarit tarjoavat Hyväksytty Hallitus Jäsen –koulutuksen kautta kasvua ja kansainvälistymistä hakevien yritysten käyttöön hallitusosaajia.

Kouri Asta

Asta Kouri

Kv-koordinaattori

+358 50 464 6407