Rahoitus

Yrityksille on tarjolla julkista ja yksityistä rahoitusta kasvua ja kansainvälistymistä varten. Kauppakamarit tekevät yhteistyötä eri rahoituskumppanien kanssa.

Kauppakamareiden kansainvälistymispalvelut

Kasvun ja kansainvälistymisen rahoitus

Pankki ja rahoitusyhtiö on yritykselle välttämätön kumppani hoitamaan jokapäiväistä maksuliikennettä, ja usein rahoittamaan kasvua ja kansainvälistymistä. Luottovakuuttajat ovat myös riskienhallintakumppani.

Finnvera on kasvun, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen rahoittaja, ja usein yritysten pankkirahoituksen täydentävä. Sen palveluihin kuuluvat lainat, takaukset, pääomasijoitukset ja viennin rahoituspalvelut. Finnvera on Suomen virallinen vientitakuulaitos.

Business Finland on julkinen toimija, joka tarjoaa innovaatiorahoitusta ja kansainvälistymispalveluita, edistää vientiä ja matkailua sekä houkuttelee Suomeen investointeja ja pääomasijoituksia.

Suomessa toimivat 15 ELY-keskusta tarjoavat mm. yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut. Niiden ja paikallisten kehitysyhtiöiden kasvua ja kansainvälistymistä tukevat palvelut on syytä tarkistaa paikallisesti.

Voit saada yrityksellesi rahoitusta myös ulkopuolisilta pääomasijoittajilta tai bisnesenkeleiltä. Bisnesenkelit ovat yksityisiä pääomasijoittajia ja kanssayrittäjiä, jotka sijoittavat pääasiallisesti kasvuyrityksiin. Sijoittaja yhteyksiä tarjoaa FiBAN.

Viennin rahoitus

Vientikaupan rahoituskiertue

Kauppakamarit yhdessä Finnveran, pankkien ja luottovakuuttajien kanssa järjestävät yrityksille alueellisia tilaisuuksia vientikaupan rahoitusosaamisen vahvistamiseksi.

Kauppakamarit järjestävät myös vientikaupan maksutapoihin liittyviä koulutustapahtumia ja välittävät tietoa ICC-sopimusmalleista ja ehdoista remburssit, perittävät ja takaukset mukaan lukien. Tutustu materiaaleihin ja koulutuksiin ICC:n kaupasta.

Kouri Asta

Asta Kouri

Kv-koordinaattori

+358 50 464 6407