Missio ja visio

Missio

Kauppakamariryhmä vahvistaa yritysten toimintaedellytyksiä Suomen kaikissa osissa ja parantaa siten Suomen kilpailukykyä.

Visio

Kauppakamariryhmä luo taloudellisen menestyksen edellytyksiä jäsenyrityksille, elinkeinoelämälle ja koko suomalaiselle yhteiskunnalle. Se tarjoaa jäsenyrityksilleen maailmanlaajuiset verkostot kansainvälisen toiminnan tueksi.

Kauppakamariryhmällä on paras alueellinen elinkeinoelämän asiantuntemus, kattavin yritysverkosto ja tehokkain vaikuttamisorganisaatio alueellisesti ja valtakunnallisesti.