Pyydä lausuntoa

Elintarvikeketjun kauppatapalautakunta voi antaa lausunnon siitä, onko tiettyä menettelyä pidettävä hyvän kauppatavan periaatteiden vastaisena vertikaalisessa sopimussuhteessa.

Lausuntomenettelyn etuja

  • maksuton
  • nopea, yksinkertainen ja joustava menettely
  • asiantunteva käsittely
  • ei riskiä oikeudenkäyntikuluista
  • luottamuksellinen
  • ei edellytä rekisteröitymistä

Lausuntoa voi pyytää elinkeinonharjoittaja tai elinkeinonharjoittajien etujen valvomiseksi perustettu kannekelpoinen yhteisö. Lausunnon pyytäjiä voi olla yksi tai useampia. Jos lausunnonpyytäjiä on enemmän kuin yksi, heidän pyynnöstään lausunnonpyytäjien nimiä ei ilmaista vastaajalle (anonyymi käsittely). Lausunnot ovat suositusluonteisia.

Pyydä lausuntoa

Lausuntopyynnöstä tulisi ilmetä seuraavat seikat:
1) Kerro, millaisesta asiasta pyydät lausuntoa
2) Perustele lausuntopyyntösi
3) Ilmoita omat yhteystietosi
4) Ilmoita vastapuolen nimi ja yhteystiedot
5) Liitä oheen mahdolliset lausuntopyyntöäsi tukevat kirjalliset liitteet