Kauppakamarikysely: Yrityksistä 84 prosenttia pitää työperäisen maahanmuuton lisäämistä tärkeänä tulevalla hallituskaudella

Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi. Kuva: Liisa Takala.

Tuoreesta kauppakamarien jäsenyritykselleen toteuttamasta talouskyselystä selviää, että jopa 84 prosenttia yrityksistä pitää työperäisen maahanmuuton lisäämistä tulevalla hallituskaudella tärkeänä. Vastanneista yrityksistä 37 prosenttia kertoi työvoiman puutteen vaikuttavan yrityksen toimintaan. Haasteet kotimaisen työvoiman saatavuudessa ovat kasvattaneet työvoiman rekrytoimista ulkomailta ja neljännes yrityksistä on harkinnut rekrytointia tai rekrytoinut työvoimaa ulkomailta.

Tuoreesta kauppakamarien jäsenyritykselleen toteuttamasta talouskyselystä selviää, että jopa 84 prosenttia yrityksistä pitää työperäisen maahanmuuton lisäämistä tulevalla hallituskaudella tärkeänä.

Kyselyn mukaan 40 prosenttia yrityksistä pitää työperäisen maahanmuuton lisäämistä erittäin tärkeänä ja 44 prosenttia hieman tärkeänä. 11 prosenttia vastanneista ei pidä työperäistä maahanmuuttoa ollenkaan tärkeänä.

”Tämä on yrityksiltä vahva, mutta odotettu viesti ja se tulee ottaa hallitusneuvotteluissa vakavasti. Tilanne on yrityksissä kriittinen ja pula osaavasta työvoimasta tulee syventymään entisestään. Väestön ikääntymisen vaikutukset alkavat näkyä toden teolla kuluvan vuosikymmenen aikana. Ilman osaavaa työvoimaa yrityksillä ei tule olemaan mahdollisuuksia kasvaa ja menestyä ja sitä kautta luoda hyvinvointia yhteiskunnalle”, sanoo Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi.

Kyselystä selviää, että ammattitaitoisen työvoiman puute rajoittaa tällä hetkellä jo merkittävästi yritysten toimintaa. Vastanneista yrityksistä 37 prosenttia kertoi työvoiman puutteen vaikuttavan yrityksen toimintaan. Tätä enemmän toimintaan vaikuttaa vain riittämätön kysyntä, jonka arvioi eniten haittaavaksi tekijäksi 41 prosenttia vastanneista.

Kauppakamarit ovat esittäneet, että työperäisen maahanmuuton vauhdittamisen tulee olla yksi seuraavan hallituskauden kärkihankkeista, jotta syventynyt osaajapula ei muodostaisi pysyvää pullonkaulaa yritysten kasvulle ja tulisi näin esteeksi Suomen talouskasvulle.

Neljännes yrityksistä harkinnut rekrytointia tai rekrytoinut työvoimaa ulkomailta

Kauppakamarikyselystä selviää, että haasteet kotimaisen työvoiman saatavuudessa ovat kasvattaneet työvoiman rekrytoimista ulkomailta. Yrityksiltä kysyttiin, ovatko kotimaisen työvoiman saatavuuteen liittyvät haasteet vaikuttaneet yrityksen rekrytointiin tai rekrytointiaikeisiin ulkomailta.

Noin 13 prosenttia yrityksistä vastasi rekrytoineensa työvoimaa ulkomailta ja 11 prosenttia vastasi harkinneensa työvoiman rekrytoimista ulkomailta. 69 prosenttia vastanneista yrityksistä ei ole rekrytoinut ulkomailta.

”Mikäli osaajapulaa pitkitetään, yritysten menestyminen ja kasvu on vaarassa. Tämä puolestaan heijastuu Suomen talouskasvuun ja tulevaisuuden näkymiin. Suomesta on tehtävä ja voidaan tehdä työperäisen maahanmuuton huippumaa ja se on tehtävissä nyt alkaneissa hallitusneuvotteluissa”, sanoo Romakkaniemi.


Kauppakamarien talouskysely tehtiin 26.-28.4.2023 siihen vastasi 1560 yritystä eri toimialoilta eri puolilta Suomea. Kyselyn aineisto on kerätty sähköpostitse kauppakamarien jäsenyrityksiltä. Kyselyyn on voinut vastata yhden kerran jäsenyritystä kohden. Lisää kyselyn tuloksia julkaistaan Talouskatsauksen julkaisun yhteydessä 11.5.2023.

Juho Romakkaniemi

Juho Romakkaniemi

Toimitusjohtaja

+358 40 050 5269

Kategoriat:Talous, Politiikka, Osaaminen, Juho Romakkaniemi