Ennakkolausuntopyyntö

Elinkeinonharjoittaja voi pyytää lautakunnalta ennakkolausuntoa menettelystä, jonka se suunnittelee tekevänsä elinkeinotoiminnassa.

Ennakkolausuntoa pyydetään kirjallisesti. Samalla on annettava riittävä ja tarpeellinen selvitys asian ratkaisemiseksi. Ennakkolausunto on luottamuksellinen.

Lomake ennakkolausuntopyynnön laatimista varten:

Ennakkolausuntopyyntö Keskuskauppakamarin liiketapalautakunnalle (doc)