Tietoa tavarantarkastajille

Tavarantarkastajien esittämiä kysymyksiä

Miten voin hakea laajennusta hyväksymisryhmiini?

Lautakunnalle on toimitettava kirjallinen hakemus, jossa todetaan ne ryhmät, joihin laajennus halutaan, sekä perustelut ja edellytykset laajennukselle. Mukaan kannattaa liittää myös mahdolliset laajennusta tukevat koulutus- tai työtodistukset. Lautakunnan jäsenistä koostuva pienryhmä käsittelee laajennushakemuksia kerran vuodessa, hyväksymisen uusimishakemusten yhteydessä tammi-helmikuulla. Lautakunta suorittaa lopullisen hyväksymisen ryhmälaajennuksiin maalis-huhtikuulla.

Miten haetaan hyväksymisen uudistamista?

Keskuskauppakamarista toimitetaan kolmen vuoden välein hakemus hyväksymisen uusimisesta. Tavarantarkastajan on palautettava lomake vaadituin tiedoin täytettynä määräajassa, jotta hyväksymistä voidaan jatkaa. Hyväksymisen uudistamisen edellytyksenä on osallistuminen ohjesääntökoulutukseen vähintään kerran kolmen vuoden aikana sekä vähintään yksi tehty tavarantarkastus kolmen vuoden aikana. Myös kouluttautuminen omalla alalla on tärkeää.

Tarkastuskertomuksen muotoseikat:

  • Käytä vahvistettuja kertomuspohjamalleja.
  • Älä leimaa kansilehteä ylimääräisillä leimoilla.
  • Muista yhtenäinen linja kertomusten numeroinnissa: juokseva numerointi, joka alkaa alusta jokaisena vuonna (tyyliin 1/2013, 2/2013 jne.).
  • Kiinnitä huomiota toimeksiannon muotoiluun.
  • Kustannus- tms. arviota ei saa antaa, ellei sitä ole pyydetty.
  • Keskuskauppakamarin kuluosuus on 10 % tarkastuspalkkion alv:ttomasta määrästä, kuitenkin väh. 25 euroa ja enint. 275 euroa.

Lisätietoja:

lakimies Raisa Harju, 09 4242 6214

lakiasiain assistentti Mari Virta, 09 4242 6262

assistentti Tanja Väkevä (laskutus), 09 4242 6206

tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@chamber.fi