Kansainvälisyys ja yritykset

Kansainvälinen kauppakamariyhteistyö

Kauppakamarit ovat maailmanlaajuisesti arvostettuja elinkeinoelämän järjestöjä. Maailmassa on yli 12 000 kauppakamaria, jotka ovat kukin oman alueensa elinkeinoelämän asiantuntijoita.

Täältä löydät kansainväliset kauppakamarijärjestöt ja niiden kautta paikalliset kauppakamarit ympäri maailmaa.

Ulkomaankaupan asiakirjat

Kauppakamarit myöntävät ja vahvistavat kansainväliseen kauppaan liittyviä asiakirjoja ja dokumentteja. Näitä ovat ulkomaankaupan asiakirjat, kauppalaskujen vahvistukset ja Force Majeure -erityistodistukset sekä suositukset vientiyrityksille ja -henkilöstölle. Sivulla Asiakirjat on tarkempaa tietoa asiakirjoista.

Ulkomaankaupan kansiot

Ulkomaankaupan kansiot auttavat yrityksiä kansainväliseen kauppaan liittyvissä käytännön asioissa. Niihin on koottu tärkeimmät ja hyödyllisimmät aineistot helpottamaan yrityksiä ulkomaankaupan mutkissa. Ottamalla yhteyttä omaan kauppakamariisi saat lisä-informaatiota.

Mallisopimukset

Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n mallisopimukset auttavat yrityksiä laatimaan ulkomaankauppaan liittyviä sopimuksia nopeasti ja turvallisesti. ICC:n Suomen osaston internet-sivuilta löydät yrityksesi tarpeisiin sopivat mallisopimukset.

Koulutus

Kauppakamarit järjestävät monipuolista koulutusta kansainvälisiin asioihin liittyen. Seuraamalla oman kauppakamarisi koulutustarjontaa, löydät tarkempaa tietoa koulutuksista.

Välimiesmenettely

Keskuskauppakamarin välimieslautakunta auttaa kansainvälisenkin kaupan riita-asioissa. Lisää tietoa löydät välimieslautakunnan internet-sivuilta.

Verkostot

FinnCham: Globaali FinnCham-verkosto kokoaa eri puolilla maailmaa toimivat kauppayhdistykset, kauppakamarit sekä killat vahvistamaan suomalaisyritysten kansainvälistymistä ja vientiponnisteluja. Verkosto ulottuu Kiinasta Koreaan, Afrikasta Argentiinaan ja Amerikkaan.

FinnCham-verkosto rakentaa yhteistyötä ja edistää kansainvälistymistä yhteistyössä Team Finlandin ja Kivinetin kanssa.

Team Finland: Team Finland -verkoston toiminta käynnistyi virallisesti 1.2.2013. Verkoston päätehtävänä on edistää Suomen taloudellisia etuja ja maakuvaa maailmalla, ja sen toiminnassa keskeisessä roolissa on 72 paikallisesta tiimistä koostuva ulkomaanverkosto. Kukin paikallinen tiimi kokoaa yhteen kyseisessä maassa toimivat Suomen viranomaiset, julkisrahoitteiset organisaatiot sekä muut keskeiset Suomi-toimijat.