IT2018-sopimusehdot

IT2018-sopimusehdot helpottavat IT-alan sopimusten tekemistä. Sopimusehdot soveltuvat käytettäviksi kotimaisissa IT-toimituksissa asiakkaiden ja toimittajien välillä. Lisätiedot: http://www.it-ehdot.fi/.

IT2015-sopimusehdot uudistuivat ja muuttuviat IT2018-sopimusehdoiksi helmikuussa 2018. Keskeisimpänä muutoksena ovat täysin uudet ja EU:n tietosuoja-asetuksen eli GDPR:n mukaiset henkilötietojen käsittelyä koskevat erityisehdot. Näiden lisäksi uudistetaan yleisiä sopimusehtoja sekä pilvipalveluehtoja henkilötietojen käsittelyn osalta. Tule ehtojen julkistamistilaisuuteen kuulemaan lisää muutoksista!

Sopimusehdot ovat saatavina suomen- ja englanninkielisinä versioina. Voit hankkia IT2015-ehtoihin yritys- tai konsernilisenssin. Ehtoja on mahdollista saada myös koulutus-, opetus- ja kirjastokäyttöön. Lisenssiasiat: Teknologiainfo Teknova Oy www.teknologiainfo.net.