Riidanratkaisu

 • testi
  • Hallinnoi sääntöjensä mukaisia välimiesmenettelyitä
  • Nimeää välimiehiä niin kotimaisiin kuin kansainvälisiin välimiesmenettelyihin
  • Hallinnoi sovittelusääntöjensä mukaisia sovitteluita
  • Tarjoaa valmiit riidanratkaisulausekkeet sopimuksiin eri kielillä
  • Lisätietoja: Välimieslautakunta tai Santtu.Turunen, santtu.turunen(a)arbitration.fi
   fai
 • liiketapa
  • Antaa B2B-lausuntoja hyvän liiketavan mukaisuudesta
  • Lisätietoja: Liiketapalautakunta tai Paula Paloranta, paula.paloranta(a)chamber.fi

  elintarvikeketju

  mainonnan eettinen neuvosto

  • Arvioi markkinoinnin hyvän tavan mukaisuutta
  • Lisätietoja: Mainonnan eettinen neuvosto tai Paula Paloranta, paula.paloranta(a)chamber.fi
 • kiinteistönarviointi
  • Auktorisoi ja valvoo AKA-kiinteistönarvioijia ja KHK-kiinteistönarvioitsijoita
  • Edistää hyvää kiinteistöarviointitapaa
  • Lisätietoja: Kiinteistönarviointilautakunta tai Raisa Harju, raisa.harju(a)chamber.fi

  tavarantarkastus

  • Hyväksyy tavarantarkastajat ja valvoo heidän toimintaansa
  • Kehittää tavarantarkastustoimintaa
  • Lisätietoja: Tavarantarkastajalautakunta tai Raisa Harju, raisa.harju(a)chamber.fi
 • lunastuslautakunta
  • Nimeää välimiesoikeuden osakeyhtiölain mukaisiin osakkeiden lunastusriitoihin
  • Hakee tuomioistuimelta uskotun miehen määräystä
  • Lisätietoja: Lunastuslautakunta tai Paula Paloranta, paula.paloranta(a)chamber.fi

  välittäjälautakunta

  • Järjestää vähintään kaksi kertaa vuodessa kiinteistönvälittäjäkokeen (LKV) ja vuokrahuoneiston välittäjäkokeen (LVV)
  • Lisätietoja:Välittäjäkoelautakunta tai Jaana Tikkunen, jaana.tikkunen(a)chamber.fi